Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика. Част 4

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  23-6-2017
  •  248

ПРОДАДЕНА

Автор:В. Димова, А. Витанов, Г. Караджов, И. Михов, В. Попов, Д. Токарев
Издателство:Техника
Страници:349
Корици:Твърди
Година:1970
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 170 / 230 Състояние: Добро
УДК 510 (022) (076,2) 11
Настоящото второ издание на „Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика“, част IV, е съставено' по единната програма за обучение на студентите-задочници ог висшите технически учебни заведения. В това издание са дадени повече нерешени задачи в § 68. Добавени са няколко решени задачи в § 73, както и методи за линеаризиране на някои не-линейни частни диференциални уравнения и сa преработени някои задачи от първото издание.

Ръководството може да се ползува както от редовни студенти от ВТУЗ, така и от ученици в техникумите и средните политехнически училища, особено с математически профил.

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор................................................................5

Глава XVI Редове
§ 62. Числени редове...............................7
§ 63. Функционни редове....................... З0
§ 64. Степенни редове и приложения.................31
§ 65. Редове на Фурие ........................... 55

Глава XVII Обикновени диференциални уравнения
§ 66. Въведение.......................................69
§ 67. Диференциални уравнения от първи ред......................75
§ 68. Диференциални уравнения от по-висок ред, допускащи понижение на реда . 1219
§ 69. Линейни диференциални уравнения от я-ти ред..........................140
§ 70. Системи обикновени линейни диференциални уравнения от първи ред ... 174
§ 7.1. Някои методи за приблизително решаване на диференциални уравнения . . 192

Глава XVIII Частни диференциални уравнения
§ 72. Въведение. Съставяне на частни диференциални уравнения....206
§ 73. Линейни частни диференциални уравнения от първи ред......214

Глава XIX
Частни диференциални уравнения от втори ред
§ 74. Въведение. Класификация и канонизиране на частни диференциални уравнения от втори ред с две независими променливи..........................230
§ 75. Елементарни методи за решаване на някои частни диференциални уравнения от втори ред...........255
Метод на характеристиките.............................255
Задача на Коши и решаването й по метода на Риман..................269
Метод чрез отделяне на променливите (метод на Фурие) ............288
Линеаризация на частного диференциално уравнение на Бусинеск . . . 347
Използувана литература...............................349

Забележка* Здраво книжно тяло, внимателно използвана книга, на места има подчертавания с молив.
Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.