Сборник от задачи и теореми по диференциално и интегрално смятане. Част 2: Интегрално сятане

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  23-6-2017
  •  243

ПРОДАДЕНА

Автор:Георги Брадистилов
Издателство:Наука и изкуство
Страници:468
Корици:Твърди
Година:1958
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 170 / 225 Състояние: Добро
СЪДЪРЖАНИЕ

Отдел III Интегрално смятане
Задачи                                            Решения                      Стр.                               Стр.
§ 23. Непосредствено интегриране и интегриране чрез субституция . . 3 103
§ 24. Интегриране по части......................................5 109
§ 25. Интеграли от рационални функции............................6 116
§ 26. Интеграли от ирационални функции................11 133
§ 27. Интеграли от трансцендентни функции........................14 146
§ 28. Определени интеграли. Приблизително пресмятане на определените интеграли..................... . 16 157
§ 29. Функционни редове. Интегриране с помощта на редове ....
Редове на Fourier..........................................27 208
§ 30. Интеграли, зависещи от параметър............................33 224
§ 31. Лица на фигури............................................38 236
§ 32. Дължини на дъги..........................................41 250
§ 33. Линейни интеграли..........................................43 258
§ 34. Двойни интеграли..........................................48 267
§ 35. Обеми..................................52 292
§ 36. Повърхнини................................................57 315
§ 37. Лицеви интеграли (интеграли по повърхнина)..................59 329
§ 38. Тройни интеграли..........................................60 334
§ 39. Приложение на векторния анализ............................64 354

Отдел IV Диференциални уравнения
§ 40. Елиминация на константи и на функции......................68 363
§ 41. Интегрирана чрез отделяне на променливите..................69 366
§ 42. Хомогенни диференциални уравнения........................71 374
§ 43. Линейни, ВегпоиШ’еви, Шссай’еви уравнения..................73 380
§ 44. Нерешени уравнения по у'. Уравнения от вида........
F(x, У) = 0, F (у, У) = 0 76 392
§ 45. Lagrange’oBH и Clairaut’oBH диференциални уравнения..........77 398
§ 46. Точни диференциални уравнения. Интегриращ множител ... 79 405
§ 47. Траектории................................................81 411
§ 48. Диференциални уравнения от по-висок ред....................82 419
§ 49. Линейни диференциални уравнения..........................84 426
§ 50. Системи обикновени диференциални уравнения................86 433
§ 51. Частни диференциални уравнения............................89 444

Допълнение
§ 52. Комплексни числа и променливи......93 450

Забележка* Здраво книжно тяло, внимателно използвана книга, на места има подчертавания с молив.
Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.