Висша математика. Част 2: Математически анализ

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  23-6-2017
  •  197

Автор:Георги Брадистилов
Издателство:Наука и изкуство
Страници:626
Корици:Твърди
Година:1955
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Добро
ПРОФ. Д-Р Г. БРАДИСТИЛОВ

ВИСША МАТЕМАТИКА: ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ДИФЕРЕНЦИАЛНО СМЯТАНЕ. ДИФЕРЕНЦИАЛНО СМЯТАНЕ НА ЕДНА НЕЗАВИСИМА ПРОМЕНЛИВА. КОМПЛЕКСНИ ЧИСЛА И ПРИЛОЖЕНИЯ. АЛГЕБРИЧНО РЕШЕНИЕ НА УРАВНЕНИЯТА. НЕОПРЕДЕЛЕН И ОПРЕДЕЛЕН ИНТЕГРАЛ. ФУНКЦИИ НА ПОВЕЧЕ ПРОМЕНЛИВИ И ТЕХНИТЕ ПРОИЗВОДНИ. ДИФЕРЕНЦИАЛНА ГЕОМЕТРИЯ НА РАВНИНАТА И ПРОСТРАНСТВОТО. ПРИЛОЖЕНИЯ НА ПРОСТ ИНТЕГРАЛ. РАЗШИРЕНИЕ НА ПОНЯТИЕТО ИНТЕГРАЛ. ДИФЕРЕНЦИРАНЕ И ИНТЕГРИРАНЕ ПОД  ЛИНЕЕН ИНТЕГРАЛ. МНОГОКРАТНИ ИНТЕГРАЛИ. ПРИЛОЖЕНИЕ НА" ВЕКТОРНИЯ АНАЛИЗ
ЧАСТ II
МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ
Второ издание
ДЪРЖАВНО ИЗДАТЕЛСТВО „НАУКА И ИЗКУСТВО“

ПРЕДГОВОР
Втората част на книгата по Висша математика съдържа лекциите, които съм чел през първия, втория и отчасти третия семестър на студенти от Строителния, Хидротехническия, Геодезическия, Машинния и Електротехническия факултет, и представлява материалът малко в раззирен размер, предвиден по програмата по математически анализ за висшите технически училища.

За разлика от първата част тук изложението на материала е давено в по-стегнат вид, което, от една страна, може би отначало да затрудни до известна степен студента, но, от друга — дава му възможност ло-добре да усвои математическото съждение, което е необходимо да го привикне към самостоятелно изучаване на книги с математическа обосновка.

Съдържанието й обхваща въведение към диференциално смятанеі диференциално смятане на една променлива, комплексни числа неопределен и определен интеграл, функции на повече променливи и техните производни, диференциална геометрия на равнината и пространството, приложение и разширение на понятието прост интеграл, многократни интеграли и приложение на векторния анализ.

При подреждане на материала съм се стремял, от една страна, да го дам в такъв ред с оглед използуването му при изучаване на техническите предмети, които се четат през първата година, а, от друга страна, съм се придържал колкото е възможно да запазя хронологичния му ред. За да не се разшири обемът на книгата и заради това, тя е предназначена за студенти, които имат за цел не чистата математика, а нейното приложение, често пъти съм се ограничавал да спомена някои теореми без доказателства или пък да ги скицирам бегло. Обаче на някои места съм давал по-подробни разглеждания) както и пълни доказателства, които имат за цел не само да илюстрира същината на математиката като една автономна наука, но и да създадат един метод за абстрактното мислене на начинаещия студент, гьн необходимо при изучаването на всяка техническа задача.

На някои места примерите са доста оскъдни, обаче затова съм давал указание на по-любознателния студент да ги потърси в Сборника ми по диференциално и интегрално смятане...


Забележка* Здраво книжно тяло, внимателно използвана книга, на места има подчертавания с молив

Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.