Линейна алгебра и аналитична геометрия (Задачи и упражнения). Модул 4

  • 1 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  23-6-2017
  •  317

Автор:Христо Вулов
Издателство:ТУ-София
Страници:20
Корици:Меки
Година:1992
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
СЪДЪРЖАНИЕ

§1. Права линия в равнина................................................3

§2. Окръжност.............................................................12

§3. Криви линии от втора степен. Конични сечения (елипса, хипербола, парабола).........16

Използвана литература
1. Бахвалов С.В., П.С. Моденов, А.С. Пархоменко, Сборник задач по аналитической геометрии, Наука, 1964.
2. Д о н е в с к а С., Ив. Т рендафилов, Сборник от задачи по линейна алгебра и аналртична геометрия, Печатна база при ВМЕИ "Ленин”, София, 1988.
3. П е т р у ш е в Л., Кратък курс по ЛААГ. Матрична алгебра и аналитична геометрия, Печатна база на ТУ - София, 1991.
4. Т о к а р е в Д., Л. Стойчев, Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика, I част, Техника, 1977.
5. Топенчаров Б., Н. Стоянов, М. Илиев, К. Стоева, В. Ч а л ъ к о в, Сборник от задачи по висша математика, I част, Техника, 1979.
6. Цубербилер О.Н., Задачи и упражнения по аналитической геометрии, Наука, 1966


Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.