Математически анализ. Част 1

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  23-6-2017
  •  186

ПРОДАДЕНА

Автор:Николай Шополов, Емил Бончев
Издателство:ТУ-София
Страници:189
Корици:Меки
Година:1990
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Добро
ПРЕДГОВОР

Съдържанието на настоящата книга съотвествува на сега действуващата учебна програма по дисциплината "Математически анализ 1" за студентите от ВМЕИ в София. Тук са изложени основите на реалния анализ в едномерния случай.

В раздел I "Въведение в математическия анализ" са дадени основни положени* от реалните числа, функции, граници на числови редици, граници на функции и непрекъснатост на функция.

Раздел 2 "Производна и приложения". Тук са разгледани следните теми: диференцуеми функции, основни правила за диференциране , основни теореми на диференциалното смятане, изследване и построяване графики на функции.

Раздел 3 "Интеграл и приложения". Тук са разгледани темите: неопределен интеграл, интегриране на някои класи от функции, дефиниция и свойства на риманов интеграл, съществуване на риманов интеграл, пресмятане на риманов интеграл, геометрични приложения на риманов интеграл, несобствени интеграли.

Раздел 4 "Редове и приложения". Основни теми,разгледани тук, са: числени редове, редове с неотрицателни членове, алтернативни и абсолютно сходящи редове, функционни и степеійі редове, някои приложения на степенни редове.

Изложението е кратко, като сложни доказателства са пропуснати, а примерите са сведени до минимум.

Раздели I и 2 са написани от доц. кмн Николай Шополов, а раздели 3 и 4 от доц. кфмн Емил Бончев.

Авторите изказват благодарност на рецензентите доц. кфмн Вл. Лубих и доц. кмн Р.Малеев за полезните препоръки и забележки.

София, май 1990 г. От авторите

Забележка* Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано.

Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.