Това, което интересува хората зад кормилото

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  23-6-2017
  •  182

ПРОДАДЕНА

Автор:Кръстю Иванов
Издателство:ДСП "Реклама"
Страници:136
Корици:Меки
Година:1965
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 115 / 240 Състояние: Мн. добро
СЪДЪРЖАНИЕ

I. пътят към КОРМИЛОТО

Подготовка на кандидатите за водачи на моторни превозни средства ...............8

Подготовка на любители-шофьори..........9

Подготовка на мотоциклетисти .......10

Подготовка на шофьори III клас .....10

Изпити пред Държавната автомобилна инспекция .................10

Първоначален изпит за любител-шофьор 11

Първоначален изпит за шофьор III клас 12

Квалификационни изпити за го-горен клас 13

Проверочен изпит ...........15

Поправителен изпит ..........16

Свидетелство за правоуправление ... 17

Контролни талони ......................19

Кои всдачи какви моторни превозни средства имат право да управляват ................20

II- ШОФЬОРЪТ — ФАКТОР ЗА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ

Шофьорът — активен участник в движението 22

Причините за автопроизшествия.....23

Вежливостта на шофьора, когато е зад кормилото .................26

Колегиалност — взаимопомощ .....27

Нетърпимост на шофьора към нарушителите на реда на движението ......28

Шофьорът в помощ на органите на КАТ 29

III. пътят КЪМ СОБСТВЕНО MOTOPHO ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Закупуване на нови автомобили от ДТП «Мототехника» ................34

Снабдяване с резервни части ......38

Закупуване на автомобили от Кореком . . 39

Внасяне на автомобили от чужбина .... 43

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Регистрация на новозакупени моторни превозни средства.............50

Пререгистрация на моторни превозни средства ..................52

Пускане в движение ..........53

Спиране от движение ..........54

Бракуване на моторно превозно средство 55

Първоначални технически прегледи ... 57

Внезапен технически преглед ......57

Периодични технически прегледи .... 58

Регистрационни (контролни) номера ... 60

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРЕД ДРУГИ ОРГАНИ

Задължения пред военното окръжие ... 64

Задължения пред ДЗИ .........65

Застраховка при «Булстрад» ......67

VI. СЕРВИЗНИ УСЛУГИ

Видове услуги ..............76

Предпродажбена обработка на автомобилите 70

Гаранционни условия ....................71

Жалби.................72

Колите с емблема «АСС» ........72

Авторемонтни сервизни станции в окръжните градове ................73

VII. ЗА ГОСТИТЕ НА СТОЛИЦАТА

Къде да оставяте моторните си превозни

средства............., . . . 76

Транзитно пътуване през София .....77

Сервизни станции в столицата ......79

Бензиностанции в столицата .......79

VIII. КОГАТО ПЪТУВАТЕ ПО МЕЖДУНАРОДНИЯ ПЪТ IX - С АВТОМОБИЛ В ЧУЖБИНА

Съдействието на Туринг-клуб ......84

Когато пътувате в други страни.....85

X. ЗА ДА БЪДЕ ПЪТУВАНЕТО ВИ ПРИЯТН®

Калотино •— Капитан Андреево......88

София — Варна .............91

Пловдив — Бургас ...........92

Край Черноморския бряг.........92

Русе — Велико Търново — Пловдив ... 94

XI. ПРОБЛЕМИ НА УЛИЧНОТО ДВИЖЕНИЕ

Максимална безопасна скорост .....97

Безопасността в уличното движение . . . 101 

Фактори за безопасно движение.....102

XII. СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА 8А БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ

Обществена нетърпимост . . . .......108

Обществените организации .......109

Другарските съдилища .........110

Доброволните отреди на трудещите се . . .110 

Специализираните отреди за безопасно движение ..................111

Групите за безопасно движение .....112

Обществените автоконтрольори .....113

Съботни и неделни училища за безопасно движение .................115

Комисии за безопасно движение .....115

Конкурс за безопасно движение . . . .116

XIII. НАКАЗАНИЯ

Видове наказания ............118

Забележка в контролния талон .....118

Налагане на глоби ...........119

Проверочен изпит ...........121

Лишаване от правоуправление .....121

Съдебна отговорност ..........122

Мерки за обществено въздействие .... 122 

Обжалване ...............123

XIV. КАК СЕ Е ПОЯВИЛ АВТОМОБИЛЪТ

XV. КАРТА НА ШОСЕТАТА В БЪЛГАРИЯ

Автотранспортът в нашата страна се развива в съответствие с мащабите и ускорения темп на изграждането на социализма. В резултат на това движението по улиците и пътищата се оживи до такава степен, че проблемата за безопасно движение наложи по един категоричен начин намесата на цялата общественост.

Обективният анализ на автопроизшествията у нас показва, че повечето от тях се дължат на неспазване правилата за движение от водачите на моторни превозни средства и незадоволителната дисциплина сред пешеходците. Съобра-зителността в едните и в другите все още не съответствува на изискванията на установя-вящата се у нас съвременна автомобилна техника и на масовия поток от хора по улиците и булевардите. Немалка част от участниците в движението в населените и извън населените места живеят със старата представа за автотранспорта, не си дават сметка за нарасналата опасност от автотранспортни произшествия и стават техни причинители.

Сложната обстановка на уличното движение, особено в столицата и големите наши градове, налага веднага, без отлагане, хората зад кормилото, като най-активни участници в движението, да поставят своята квалификация на водачи на моторни превозни средства в съответствие с изискванията на новата автомобилна техника и интензивността на автотранспорта. Това предполага да познават добре изискванията в тази насока, залегнали в редица документи на държавни и обществени органи.

От друга страна, в резултат на това, че автомобилът и мотоциклетът навлязоха масово s ежедневието на трудещите се у нас, техният път към кормилото и към придобиването на моторни превозни средства минава през различни необходими формалности. Тези, които не знаят добре изискванията в това отношение,губят ценно време за информиране в службите на Държавната автомобилна инспекция, на КАТ, ДОСО, ДТП &Мототехникаъ и други институти и организации.

По тези и други подобни съображения Комисията за безопасно движение при СГНС, отдел КАТ при Софийското управление на Народната милиция и Софийският градски щаб за безопасно движение предложиха да бъде издадена тази книга като ценен съветник на водачите на моторни превозни средства.

Авторът е успял да обхване онези въпроси, които най-често вълнуват участниците в движението. Тази книга по същество представлява една всестранна, пълноценна консултация по най-практическите въпроси, които ежедневието поставя пред водачите. Затова говори самото й....

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.