Геоикономика

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  22-6-2017
  •  163

Автор:Митко Генешки
Издателство:Тракия-М
Страници:118
Корици:Меки
Година:1997
Броя:1
ISBN:9549574032 Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. Добро
Съдържание

ВЪВЕДЕНИЕ (5)

ЧАСТ ПЪРВА

ПРИРОДЕН КОМПЛЕКС И ТЕРИТОРИАЛНО СТОПАНСТВО (6)

1. Основно съдържание (6)

2. Ключови думи (7)

3. Обобщаващ текст (7)

3.1. Територията като среда за стопанска и жизнена дейност на човека (7)

3.2. Териториално стопанство - обхват и структурни елементи (9)

3.3. Природният комплекс на България (10)

3.3.1. Геоикономическо и геополитическо положение. (10)

3.3.2. Релефни форми и структури (12)

3.3.3. Естествени минерални ресурси (полезни изкопаеми) (14)

3.3.4. Климатични ресурси (20)

3.3.5. Водни ресурси (24)

3.3.6. Почвени ресурси (27)

3.3.7. Растителни ресурси (29)

3.3.8. Животински свят (31)

4. Въпроси за дискусия и самостоятелна работа (31)

5. Литература (32)

ЧАСТ ВТОРА

ОБЛАСТНОТО СТОПАНСТВО НА БЪЛГАРИЯ (35)

1. Основно съдържание (35)

2. Ключови думи (37)

3. Обобщаващ текст (37)

3.1. Административно и стопанско деление на България (37)

3.2. Сравнителна характеристика на областното стопанство (42)

3.3. Областен преглед (50)

3.3.1. град София и Софийска област (51)

3.3.2. Пловдивска област (63)

3.3.3. Хасковска област (70)

3.3.4. Бургаска област (77)

3.3.5. Варненска област (85)

3.3.6. Русенска област (92)

3.3.7. Ловеш ка област (100)

3.3.8. Област Монтана (118)

4. Въпроси за дискусия и самостоятелна работа (115)

5. Литература (117)

*********
ВЪВЕДЕНИЕ

Уважаеми читатели,

Предстои да разтворите страниците на една книга, която, ще Ви разкаже за „българската земя“.

В твърде широкия предмет и обхват на Геоикономиката има два съдържателни компонента - природния комплекс и териториалното стопанство, които в много голяма степен запълват нейното тематично съдържание.

Съобразно потребностите на учебния процес изложението на учебния материал е структурирано в специфични раздели като: основно съдържание, ключови думи, обобщаващ текст, въпроси за дискусия и самостоятелна работа и разширен списък на основните литературни източници по темата.

Предполага се, че този начин на поднасяне на материала ще бъде от полза за провеждането на семинарни занятия, ще подтикне към самостоятелна работа и ще подпомогне подготовката и на студентите в за-дочна форма на обучение.

Характеристиката на природния комплекс на България е направена в контекста на неговото влияние върху формирането и измененията на териториалното (областното) стопанство. Областният преглед се пред-шествува от разглеждане на твърде дискусионната проблематика за ад-министративното и стопанското деление на страната. На основата на широк информационен материал се прави сравнителна характеристика на областното стопанство на България, с възможности тази характеристика да бъде разширена и задълбочена от самите студенти.

По своето съдържание и цели настоящата книга е учебни записки, авторът на които няма претенции за всеобхватност и изчерпателност.
АВТОРЪТ

Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.