Тото 2: "6 от 49". Системи за съкратено попълване на фиша

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  21-6-2017
  •  201

Автор:Колектив
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:90
Корици:Меки
Година:1964
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 160 Състояние: 230
КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ
Книжката „100 системи за комбиниране в „Тото 2“ претърпя три издания. На участниците в тиражите бяха предоставени 55 ООО книжки, но това количество се оказа съвсем недостатъчно. Сега вече всяка седмица над 800 000 души от селата и градовете в цялата страна подават своите фишове в приемателните пунктове на физкултурните дружества и пощенските станции с подчертаното желание да съдейству-ват за ново физкултурно строителство и нови успехи в спорта.

Този факт сочи, че нашата общественост оценява полезната дейност на Спортния тотализатор за набирането на средства за масово развитие на физическата култура и спорта в нашата солиалистическа родина, за укрепване здравето и силите на трудещите се, за жизнена, всестранно и хармоничнс развита младеж.

С това ново допълнено издание Управлението на Спортния тотализатор се отзовава както на желанието на многобройните любители на „Тото 2“ и спорта, изразено в много писма, така и на повишения интерес към играта със системи и колективно участие. За да могат да се изпол зуват досега излезлите книжки, новите системи са дадени със следващата номерация, без да бъдат вмъкнати в съответните групи. Поместени са също така обяснения и таблици за пълно комбиниране, системи с групиране на числата, образци за съкратено записване и др. с цел книжката да обхване всички най-добри системи, с които се разполага у нас и в чужбина.

ИЗПОЛЗУВАЙТЕ КОЛЕКТИВНИТЕ ИГРИ ЗА МАСОВО УЧАСТИЕ С МАЛКИ СУМИ

Категория › Спорт

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.