Неорганична химия. Част 2

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  21-6-2017
  •  277

ПРОДАДЕНА

Автор:Л. Х. Генов, М. Манева-Петрова
Издателство:Наука и изкуство
Страници:476
Корици:Твърди
Година:1990
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): 585 Формат: 145*220*25 Състояние: Отлично
ПРЕДГОВОР

Във второто издание на учебника „Обща и неорганична химия" — част II, аналогично на първото, е разгледана химията на елементите и техните съединения, изхождайки от мястото им в периодичната система. Запазен е, а на места е задълбочен и раз-ширен подходът при изясняване на химичните отнасяния въз основа на придобитите теоретични познания относно термодинами-ката и кинетиката на химичните процеси, на молекулната и кристалната структура на веществата.

Залегналата в първото издание концепция за обобщено разглеждане на свойствата на елементите и техните съединения по степени на окисление в основата си също е запазена, като е направен и опит за нейното усъвършенствуване, а именно: при излагане на свойствата на /^-елементите първият елемент във всяка група и неговите съединения са разгледани отделно от аналозите им. Този подход не трябва да се смята като отстъпление от първоначалната идея за обобщение, а като по-добър и по-лесно-достъпен вариант за разкриване на специфичните отнасяния на тези елементи.

Учебникът в настоящото издание е допълнен с още една глава — „Химични елементи. Прости вещества“. Тя има за задача да даде обобщена информация относно разпространението на химичните елементи по земната кора, техните свойства и методи за получаване.

Глави 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 31, 32 са написани от проф. д-р Л. Генов, 
а глави 15, 16, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30 — от доц. к. X. н. М. Манева Петрова.

Авторите приемат с благодарност всички критични бележки по отношение на това издание.

*****
Във втората част на учебника са разгледани свойствата на химичните елементи и техните съединения на основата на периодичната система, като са използвани в максимална степен теоретичните въпроси, изложени в първата част.

Учебникът е предназначен за студентите от ВХТИ - София, но може да се използва от всички, желаещи да получат по-задълбочени знания в областта на неорганичната химия.
Категория › Химия

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.