Ръководство за конструктивни упражнения по машинни елементи

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  21-6-2017
  •  341

ПРОДАДЕНА

Автор:Н. Николов, Г. Димчев, И. Герчев, К. Захариев, А. Бинев
Издателство:Техника
Страници:240
Корици:Меки
Година:1976
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
 СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор

Глава 1

Общи указания по курсовия проект

1.1. Методични указания по изпълнение на курсовия проект............5

1.2. Изисквания относно оформяне на записката........................7

1.3. Изисквания относно оформяне на чертежите........................7

1.4. Ред на изпълнение на курсовия проект............................10

Глава 2

Основни сведения за механичните предавки

2.1. Общи положения................................................11

2.2. Избор на електродвигател........................................15

2.3. Разпределение на общото предавателно отношение на многостепенните механични предавки..............................................19

Глава 3 Ремъчни предавки

3.1. Сведения по геометрията, стандартизацията и изборът на клинови

ремъци....................................................20

3.2. Изчисления по работоспособността на ремъчните предавки..........25

3.3. Шайби за клинови ремъци.....................32

3.4. Устройства за опъване на ремъците................................37

3.5. Ред на изчисляване и конструиране на ремъчни предавки............39

Глава 4 Зъбни предавки

4.1. Общи сведения........................................40

4.2. Сведения по геометрията и товароносимостта на еволвентни цилиндрични зъбни предавки..........................................42

4.3. Сведения по геометрията и товароносимостта на еволвентни конусни зъбни предавки............................................66

4.4. Сведения по геометрията и товароносимостта на червячни предавки . 71

4.5. Точност на зъбните предавки ....................................77

4.6. Конструкция на зъбните колела...........................78

4.7. Редуктори......................................................84

Г лава 5 Верижни предавки

5.1. Общи сведения.........................122

5.2. Изчисляване на верижна предавка................126

5.3. Верижни колела.........................131

Глава 6

Валове и оси

6.1. Изчисляване на прави двуопорни валове и оси...........134

6.2. Материали за валове.......................148

6.3. Основни насоки за конструиране на валове............148

Г л а в а 7 Лагери

7.1. Изчисляване на плъзгащи лагери.................151

7.2. Търкалящи лагери........................162

7.3. Уплътнения за лагерни възли...................171

Глава 8 Съединители

8.1. Черупкови съединители с болтове................ 177

8.2. Дискови съединители......................180

8.3. Зъбни съединители......................182

8.4. Елаетични съединители с гумени (кожени) пръстени и палци .... 184

8.5. Съединители с торообразен еластичен елемент...........187

8.6. Палцови съединители за включване и изключване.........188

8.7. Дискови триещи съединители...................191

8.8. Конусни триещи съединители...................199

8.9. Центробежни съединители....................204

8.10. Предпазни съединители......................205

Глава 9 Съединения

9.1. Шпонкови съединения......................209

9.2. Зъбни (шлицови) съединения...................216

Глава 10 Пружини

10.1. Конструкционни материали, използувани за пружини........226

10.2. Оразмеряване на цилиндрични винтови пружини на опън и натиск 227

10.3. Изчисляване на дискови (белвилиеви) пружини....... . . . 230

10.4. Изчисляване на S- и С-образни пружини.............235

Помощна литература 238

Състояние на книгата - Здраво книжно тяло, без подчертавания, има налично приложение извън книгата, обикновено липсва, позахабени корици.

Категория › Машиностроене

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.