Българско-испански речник / Diccionario bulgaro-español. Емилия Ценкова, Тодор Нейков

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  7-5-2017
  •  181

ПРОДАДЕНА

Автор:Емилия Ценкова, Тодор Нейков
Издателство:Наука и изкуство
Страници:775
Корици:Твърди
Година:1984
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 205 Състояние: Мн. добро
ПРЕДГОВОР
Предложеният българско-ислански речник съдържа около 30 хиляди думи и е предназначен предимно ай изучаващите испански език българи, на първо ми сто български студенти, чиято" първа или втора специалност е испанският език, я също и за изучаващите испански език в различни езикови курсове. Toйt може да служи и на български специалисти в страните, говорещи испан ски — инженери и техници, агрономи, лекари, дипломати, търговски работ­ници и др.
Речникът може да се използува и от чужденци, изучаващи български език.

Словникът е съставен въз основа на „Речник на съвременния български книжовен език“, издание на Българската академии на науките, 1955—1959 г.» н на „Български тълковен речник", издание на Държзвио издателство. Нау­ка и изкуство“, трето издание — 1973 г.
Поради сравнително по-ограничения му обем не са включени:
1)     почти изпяло турциамитс;
2)     до голяма степен диалектните и остарелите думи:
3)     голям брой по-рядко употребявани думи;
4)     звукоподражателните думи бе» покритие в испанския език, ©тглагод- нитс съществителни, конто и в двата езика се образуват по определени пра­вила. и производните наречия, чието образуване в испанския език е подчи­нено на специфични закони;
5)     идиомагичните изрази, поговорките и пословиците без покритие, които са чужди на испанския и на латиноамериканския бит и нс са пряко свързани със съвременния испански език.
В рамките на определения обем са подбрани термини,специализирани от по-общ характер — от различни области на живота. Те обхващат:
1)     обществено-политическа терминология, съобразена с най-новите из менения и допълнения във връзка с растящото международно влияние на социалистическата общност и все по-активното участие на НРБългария в нея;
2)     най-елементарни термини и изрази от областта на икономиката, тър говията, финансите и банковото дело, утвърдени в практиката на нашите международни икономически и търговски отношения;
3)     най-употребявани термини от областта на науката и техниката, строи телството. научното сътрудничество, културния обмен и пр.;
1) най-обща спортни терминология.
Взема се под внимание, доколкото е възможно, голямото разпростране ние на испанския език и настъпилите в развитието на този език изменения в различните страни, говорещи испански. Имат се предвид и по-важните ла тиколмернканизми.
Всички заглавни думи са подредени по азбучен ред а отделни статия. В тях не сс включват правописните варианти па думата, а също така и слово- образуаателиите дублети, които се дават в една статия, ако те не нарушават азбучният ред....

Категория:     Речници, разговорници, граматики
Издателство:     Наука и изкуство
Година:     1984
Cтраници:     775
Забележка:     Здраво книжно тяло, без драскания и подчертаване в текста.
Налични бройки:     1
Език:     Български и испански
Град на издаване:     София
Корици:     твърди
Размери:      150/205/45 мм
Ключови думи:      испански речник

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.