Правоговорен речник на българския език. Петър Пашов, Христо Първев

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  7-5-2017
  •  233

Автор:Петър Пашов, Христо Първев
Издателство:Наука и изкуство
Страници:1022
Корици:Твърди
Година:1975
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Мн. добро
Словният състав на Правоговорния речник на българския език е ориентиран към съществуващите у нас основни лексикографски издания от по-ново време; изоставени са някои архаизми и диалектизми, а са добавени нови думи от различни лексикални приноси, от периодичния печат, от художествената литература и от разговорната реч. Включени са изцяло или съкратено повече от 300 000 словоформи със съответна правоговорно-правописна характеристика. Изборът на представените облици е в зависимост преди всичко от техните правоговорно-правописни и формообразователни особености. С най-богата разработка са изме-няемите думи (предимно глаголи и съществителни имена), тъй като при тях всяка една от дадените форми има самостоятелно съществуване в речта със свои право-говорно-правописни и словоиз,менителни проблеми. Значително са ограничени формите, които не предлагат усложнения от правоговорно и правописно гледище.

Под въздействието на ускорения стопански, политически и културен живот писмената реч все повече се превръща в говорима, т. е. разговорната книжовна реч става всекидневие за най-широките слоеве. Несъмнено съществена е тук ролята на образованието, на периодиката, особено на радиото и телевизията, на киното и театъра, на живото слово по събрания и др. Изобщо активизирането на българската устна книжовна реч е постоянен настъпателен процес в условията на социалистическото общество. Отразявайки основите на българското кни-жовно произношение през последните три десетилетия, първият правоговорен речник има за цел да се приобщи към този процес и да го улесни. Естествено е да се очаква, че такова издание ще намери отзвук сред нашата общественост; всички отзиви ще бъдат приети с благодарност.

София, 1 август 1974 г.

Авторите

Категория:     Речници, разговорници, граматики
Издателство:     Наука и изкуство
Година:     1975
Cтраници:     1022
Забележка:     Здраво книжно тяло, без драскания и подчертаване в текста.
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     София
Корици:     твърди
Размери:      145/205/46 мм
Ключови думи:      правоговорен речник, български език

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.