Английско-български политехнически речник. Колектив

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  5-5-2017
  •  161

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:Техника
Страници:959
Корици:Твърди
Година:1984
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 175 / 240 Състояние: Добро
В настоящия речник са включени около 82 000 термина и терминологични съчетания от различни области на науката и техниката.

Като основа за съставянето на английската част на речника (словника) са използувани съвременни английски и американски книги, справочници, годишници, енциклопедии, както и много двуезични и многоезични технически речници. Използувани са също много нови английски и американски списания, проспекти и каталози, благодарение на което в речника са дадени и съвсем нови термини.

Поради бързото развитие на техниката за голям брой нови понятия още няма установени съответни български термини. В такива случаи авторите са се стремили да дават възможно най-правилния превод на английските термини, а където е необходимо — и някои пояснения.

По принцип в речника е използуван официално приетият английски правопис. При различия между английския и американския правопис са посочени и американските форми. В случаите, когато съществуват различия в термините, приети във Великобритания и САЩ за едно и също понятие, в речника са дадени и двата термина. Трябва обаче да се отбележи, че американското влияние в обласгта на техническата терминология е твърде силно. Дори в някои случаи американските термини се налагат и във Великобритания, като напр. program, analog и др.

Търговски и фирмени наименования не са застъпени, с изключение на случаите, когато са добили гражданственост (напр. nylon).

Тъй като във Великобритания и особено в САЩ широко се използуват съкращения, в края на речника е даден голям брой съкращения, които имат отношение към техниката. Дадени са като приложение таблици с английските и американските измерителни единици и съотношенията им с единиците от системата СИ.

При ползуване на речника трябва да се има пред вид, че тясно специалните термини трябва да се търсят в съответни отраслови речници.

Речникът е предназначен за широк кръг читатели, които ползуват научна и техническа литература на английски език.

Това е първият английско-български политехнически речник. Трудностите, които авторите трябваше да преодолеят, бяха големи и разнообразни.
От авторите

Категория:     Речници, разговорници, граматики
Издателство:     Техника
Година:     1984
Cтраници:     959
Налични бройки:     1
Език:     Български и английски
Град на издаване:     София
Корици:     твърди
Размери:      175/240/55 мм
Ключови думи:      английско-български, политехнически речник, технически речник, технически термини

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.