Терминологичен справочник. Димитър Филипов, Цветан Славчев

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  2-5-2017
  •  247

Автор:Димитър Филипов, Цветан Славчев
Издателство:ТУ-София
Страници:426
Корици:Меки
Година:1992
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. добро
Терминологичен справочник (речник) от Български език на: руски, английски, Френски и немски език.

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор    
Част I - Математика... 1         
Част II - Физика... 46    
Част III - Механика... 97    
Част IV - Машиностроене... 144
Част V - Енергетика... 219
Част VI - Електротехника... 265
Част VII - Електроника... 322
Част VIII - Транспорт... 375

П Р Е Д Г О В О Р
Терминологичепият справочник е учебно пособие за чуждестранните студенти, аспирантите и специализантите от Техническия университет - София. То може да бъде използувано от чуждестранните граждани и в тяхната бъдеща професионална дейност, и за установяване на делови контакти с българските им колеги. Авторският колектив не изключва възможността справочникът да се окаже ценно помагало и за българските студенти от ТУ при обучението им по чужди езици, както и за българските инженери в професионалната им дейност.

Целта на справочника е да помогне на чуждестранните граждани:

-    да усвоят на български език специалните термини, които се срещат при обучението по някои от основните дисциплини, изучавани в учебното заведение. Това се постига чрез използуването на език-посредник и всеки български термин е преведен на руски, английски, френски и немски език;

-    да усвоят в пълния им обем научните понятия, означени със съответните термини

-    всеки термин е придружен от кратка дефиниция на български език. Това ще позволи на обучаваните да навлязат в спецификата на дадена научна област и да овладеят по-добре съответната учебна дисциплина.

Терминологичният справочник се състои от осем раздела, всеки от които обхваща основното учебно съдържание по дадена научна област:

1. Математика. 2. Физика. 3. Механика. 4. Машиностроене. 5. Енергетика. 6. Електротехника. 7. Електроника. 8. Транспорт.

Във всеки от разделите българските термини са подредени по азбучен ред. За разлика от техническите речници в този справочник съставните термини не са обединени в азбучно-гнездова система, а са поместени съобразно началната буква на първата дума от съставния термин. Ето защо в справочника трябва да се търси "бутален двигател”, "топлинен двигател”, а не както в речник - "двигател, бутален”, "двигател, топлинен”.

Родът на съществителните имена в българските термини е означен с буквите: м

-    (мъжки род), ж - (женски род) и ср - (среден род). Ако съществителното име няма форма за единствено число, или има такава, но в даденйя случай то се употребява само в множествено число, означението е мн.ч. Родът на съществителните имена е означен и в превода им на останалите езици.

Ако на даден български термин в другите езици съответствуват няколко синонима, то в превода те са отделени един от друг с точка и запетая (например: монтаж, м се превежда на руски език: сборка, ж; монтаж, м)....

Категория:     Речници, разговорници, граматики
Издателство:     ТУ - София
Година:     1992
Cтраници:     426
Забележка:     Здраво книжно тяло. Без забележки в текста.
Налични бройки:     1
Език:     Многоезична
Град на издаване:     София
Корици:     меки
Размери:      165/235/0 мм
Ключови думи:      терминологичен справочник, научни термини, технически термини

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.