Английско-български речник по строителство и архитектура. Колектив

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  2-5-2017
  •  230

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:Техника
Страници:536
Корици:Твърди
Година:1990
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 205 Състояние: Отлично
Предговор

През последните десетилетия в строителството, като отрасъл на материалното произбодстВо, настъпиха качествени изменения, които се отразиха и в строителната терминология. Разширението на международното сътрудничество в тази област и големият обмен на информация налагат създаването на специализирани двуезикови речници за отрасъла.

В предлагания речник са включени около 26 000 термина и словосъчетания от различни области на строителството, архитектурата, както и термини от общотехнически и свързани със строителството науки. Авторите са се стремили да отразят по възможност най-пълно съвременното състояние на терминологията в отрасъла. Английската част на речника (словникът) е съставена въз основа на съвременни тълковни и двуезикови общи и специализирани речници, енциклопедии по строителство и архитектура, специализирана литература, периодични издания, нормативна и проектна документация.

В речника са застъпени в ограничен обем търговски и фирмени названия на материали, изделия и технологично обзавеждане, както и названия на химични съединения. Поради различия на понятията в двата езика, както и поради различни реалии, в отделни случаи са дадени описателни български еквиваленти на английските термини. При подбора на еквивалентите на многозначните термини са взети предвид значения, които се отнасят за строителството.

Авторите се надяват, че речникът ще улесни българските специалисти в теоретичната и практическата
им работа.

Указания за ползуването на речника

Английските термини са подредени по азбучен ред, като за съставните термини е приложена гнездова система. Водещият термин (опре-деляемото) е даден в началото на гнездото, а в съставните термини, той е заменен със знак тилда (~). Запетаята след знака тилда означава, че съставният термин е даден с обратен словоред. В гнездото термините са подредени по азбучен ред на определението след знака тилда, независимо от наличието или липсата на запетая. Термините от две и повече думи, свързани помежду си с тире, се приемат за самостоятелни и се подреждат на съответното място по азбучен ред на първата дума.

факултативните части от английски термин, които не променят смисъла му, са заградени в квадратни скоби, например: drain[age] tube дренажна тръба

Със знак са отделени устойчивите фразеологични съчетания към даден основен термин, например: take...; apart    демонтирам;

~ off свалям, снемам.

При терминологични различия в британиския и американския технически език се дадени и двата термина, отбелязани в превода съответно с ан. и ам. При правописни различия се дава и американският вариант, отбелязан в превода с ам...

Категория:     Речници, разговорници, граматики
Издателство:     Техника
Година:     1990
Cтраници:     536
Забележка:     Неизползвана книга.
Налични бройки:     1
Език:     Български и английски
Град на издаване:     София
Корици:     твърди
Размери:      150/205/35 мм
Ключови думи:      техническа литература, технически термини, строителни термини

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.