Популярен икономико-математически речник. Леонид Лопатников

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  2-5-2017
  •  275

Автор:Леонид Лопатников
Издателство:Техника
Страници:218
Корици:Меки
Година:1975
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Добро
СЪДЪРЖАНИЕ

Предисловие - От автора

КАК ДА СЕ ПОЛЗУВА РЕЧНИКЪТ (стр. 8)

Раздел I.    ИЗУЧАВАНЕ НА ИКОНОМИКАТА: МЕТОДИ,

ПОДХОДИ И ТЕОРИИ (стр. 15)

Ключови думи. Теория за оптималното функциониране на социалистическата икономика (стр. 43)

Икономико-математически методи (стр. 49)

Раздел II.    ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА И НЕЙНИЯТ МОДЕЛ (стр. 49)

Ключови думи. Модели в икономиката (сгр. 60)

Система (стр. 69)

Раздел    III    ИЗМЕРИТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ (стр    73)

Ключови думи. Глобален критерий за оптималност в икономиката (стр. 74).

Локални критерии за оптималност на икономическите решения (стр. 83)

Полезност (стр. 94)

Раздел    IV.    ИКОНОМИЧЕСКА СТАТИКА (стр. 100)

Ключови думи. Междуотраслов баланс (стр. 106)

Национални сметки (стр. 109).

Уравнения на междуотрасловия баланс (стр. 115)

Раздел    V.    ИКОНОМИЧЕСКА ДИНАМИКА (стр 119)

Ключози думи. Динамични модели на икономиката (стр. 123).

Отраслови задачи на планирането и разпределението на производството (стр. 134)

Прогнозиране (стр. 137).

Мрежово планиране и управление (стр 131)

Раздел VI. АНАЛИЗ НА ТЪРСЕНЕТО И ПОТРЕБЛЕНИЕТО

Ключови думи. Блага (стр. 143).

Крива на търсе^ нето (стр. 147).

Предпочитание (стр. 151)

Раздел VII.    ОПТИМАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ (стр. 154)

Ключови думи. Линейно програмиране (стр. 161)

Икономико-математически анализ за решаване на задача (стр. 160)

Раздел VIII.    АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕ-

НИЕ — АСУ (стр. 170)

Ключови думи. Автоматизирани системи за упра-вление (стр. 170).

Осигуряващи подсистеми на АСУ (стр. 184).

Функционални подсистеми на АСУ (стр. 186)

Ра з д е л IX.    НАКРАТНО ЗА ЕИМ (стр. 188)

Ключови думи. Алгоритъм (стр. 188).

Програма (стр. 201).

Електронна изчислителна машина (стр. 195)

Приложение.    

КАК ДА СЕ ЧЕТАТ ФОРМУЛИТЕ (стр. 205)

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ (стр. 206)

НАЙ-ВАЖНИ СЪКРАЩЕНИЯ (стр. 216)

Категория:     Речници, разговорници, граматики
Издателство:     Техника
Година:     1975
Cтраници:     218
Забележка:     Здраво книжно тяло. Без забележки в текста. От домашна библиотека.
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     София
Корици:     меки
Размери:      130/200/0 мм
Ключови думи:      популярен, икономико-математически речник

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.