Английско-български речник за деца. The Oxford children's dictionary. Колектив

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  30-4-2017
  •  138

Автор:Колектив
Издателство:Петър Берон
Страници:526
Корици:Твърди
Година:1994
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: --- Състояние: Добро
Английско-български речник за деца - Илюстрован.

ПРЕДГОВОР
Изучаването на английски език от българските деца вече не е само въпрос на родителско желание и възможности, а необходимост за съвременния човек.

Този речник отразява днешното състояние на английския език, който непрекъснато се обогатява и развива, като заимства езиков материал и от други езици. Подборът на думите и примерите е направен съо-бразно с честотата на употребата им.

Тъй като от национален английският език се превърна в международен, много думи, които до неотдавна се приемаха за чуждици, навлязоха широко и в българския език. За да не се затрудняват младите читатели, тези думи са пояснени при българския превод, а в много случаи са направени препратки към съответните области на науките, изкуствата, религиите, спорта и пр.

Голямо предимство на този речник са примерите на английски език, чрез които се посочва правилната употреба на думите в изречения при писане и говорене.

Тълковната част на английски език е дадена кратко, достъпно, с ограничен брой английски думи, което дава възможност и начинаещите в изучаването на езика да използват пълноценно речника. Преводът на български език доизяснява съответните значения на думите, с което се избягват неточности и грешки в езиковата практика.

В структурата на речника думите следват реда на английската азбука и са придружени от съответните граматични характеристики на английски език (noun - съществително име, verb - глагол, adj. - прилагателно име, adverb- наречие, prep. - предлог, и др.). Посочени са формите за множествено число на съществителните, глаголните форми и сравнителните степени на прилагателните. Използвани са получер шрифт за водещата дума, за производните й в края на речниковите статии и за превода им на български език. С получер курсив са изписани идиоматични изрази, производни словосъчетания и др., а с курсив -примерите на английски език.

Целта на това издание е да подготви децата да си служат с по-сложни речници след време.

Създаден от съставителите Джон Уестън и Алън Спунър от "Oxford University Press" и предоставен на българските читатели от издателство "Петър Берон", този речник е предназначен за деца на училищна възраст, но може да се използва и от всички, които започват да учат английски.
От българските издатели

Категория:     Речници, разговорници, граматики
Издателство:     Петър Берон
Година:     1994
Cтраници:     526
Забележка:     Здраво книжно тяло, захабени корици, няколко страници са незначително смачакани.
Налични бройки:     1
Език:     Български и английски
Град на издаване:     София
Корици:     твърди
Ключови думи:      Английско-български речник за деца

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.