Латинска граматика. Фонетика, морфология, синтаксис. Руска Гандева, Александър Милев, Йордан Братков, Макарий Порталски

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  29-4-2017
  •  200

Автор:Руска Гандева, Александър Милев, Йордан Братков, Макарий Порталски
Издателство:Наука и изкуство
Страници:400
Корици:Меки
Година:1971
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 155 / 215 Състояние: Добро
Материалът на граматиката (фонетика, морфология и синтаксис) е разработен на научна основа, като е обърнато особено внимание на ония явления от историческата граматика, които улесняват разбирането на латинските форми обясняват промените, настанали в романските езици, на първо място във френски и италиански език, които се изучават от студентите в Софийския университет. Обърнато е внимание особено на словообразуването и стилните изразни средства в латински език.
Колектив Руска Гандева, Александър Милев и Йордан Братков е написалфонетиката и морфологията (стр. 3—185), употребата на съюзите (стр. 276—282) и прибавки III, IV и V (стр. 383—392).

Александър Милев е написал уводните глави към синтаксиса, употребата на падежите, предлозите и местоименията (стр. 186—275) и стилните фигури и тропи (стр. 364—373, до § 241).

Макар и й Порталски е написал синтаксиса на глагола, употребата на залозите, наклоненията и времената, главни изречения и наклоненията в тях (стр. 283—300), уподобяване на наклоненията, косвена реч (стр. 355, § 234 до стр. 363) и стихосложение

(стр. 373—383).

Р у с к а Г а н д е в а е написала синтаксиса на сложното изречение, видове сложни изречения, последователност на времената, условни периоди, приставни обстоятелствени изречения, относителни изречения (стр. 301—333, до § 218).

Йордан Братков е написал синтаксиса на именните глаголни форми, употребата на инфинитива и причастието, конструкциите, образувани от тези форми, падежната употреба на герундиум и герундивум (стр. 333, от § 218— стр. 355, до § 234).

Категория:     Речници, разговорници, граматики
Издателство:     Наука и изкуство
Година:     1971
Cтраници:     400
Забележка:     Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Позахабени корици.
Налични бройки:     1
Език:     Български и латински
Град на издаване:     София
Корици:     меки
Размери:      155/215/0 мм
Ключови думи:      латински език, латинска граматика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.