Италианска граматика. Иван Петканов

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  23-4-2017
  •  197

ПРОДАДЕНА

Автор:Иван Петканов
Издателство:Наука и изкуство
Страници:213
Корици:Меки
Година:1970
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор.............................................5

Италианска азбука................................................7

Ударение..............................................12

Интонация........................................................13

Транскрибиране на италиански имена на български език..........13

Транскрибиране на български имена с латиница ..................14

Член..............................................................15

Съществително име..................................20

Образуване на женски род на съществителните имена............22

Образуване на множествено число на съществителните имена. Сложни имена..................... . 25—31

Прилагателни имена. Местоимения. Качествени прилагателни. Степени

за сравнение........................33—36

Увеличителни, умалителни и „презрителни“ форми на съществителни

и прилагателни имена.................39—41

Притежателни прилагателни и притежателни местоимения ....    43

Показателни прилагателни................47

Показателни местоимения......................................49

Неопределителни прилагателни и неопределителни местоимения.    .    50

Въпросителни и възклицателни прилагателни и местоимения ...    95

Лични местоимения............................................60

Относителни местоимения.........................68

Числителни имена.........................................72—81

Глагол. Лице и число. Време. Наклонение.............82—85

Спрежение....................................................96

Спомагателни глаголи..........................................97

Забележки върху формата и употребата ná спомагателните глаголи .....103

Действителен залог на трите глаголни групи .........111

Забележки върху трите глаголни групи..........116

Страдателен залог на трите глаголни групи ..................124

Възвратни местоименни глаголни форми............135

Безличен глагол ..................... 141—144

Неправилни глаголи. Неправилни глаголи от първа група .... 145

Глаголът fare като причинител на действие........154

Неправилни глаголи от втора група.............155

Глаголите volere, potere, dovere, sapere........156

Глаголите potere, dovere, volere като модални глаголи. . 164

Глаголи на -s(-ss) в минало свършено време.......165

Глаголи, които удвояват коренната съгласна в минало свършено време......................170

Глаголи на -cere, -scere и -gere................171

Глаголи на -Here, -gliere, -gnere; на -lere, -nere .... 172

Глаголи с редуване на основната гласна.........173

Глаголът parere (изглеждам)..............174

Изпускане на инфинитивната характерна гласна във формите

за бъдеще и за сегашно условно време.......174

Неправилни глаголи от трета група ............. 175

Схема на неправилностите на италианските глаголи......180

Списък на неправилните глаголи .............. 180

Дефективни глаголи......................186

Употреба на наклоненията в подчинени изречения........191

Съгласуване на времената...................193

Препинателни знаци........................195

Наречие..............................196

Предлог..............................202

Съюз..............................207

Междуметие..............................210

Категория:     Речници, разговорници, граматики
Издателство:     Наука и изкуство
Година:     1970
Cтраници:     213
Забележка:     Неизползвана книга.
Налични бройки:     1
Език:     Български и италиански
Град на издаване:     София
Корици:     меки
Размери:      140/200/0 мм
Ключови думи:      италиански език, самоучител по италиански, италианска граматика, наръчник по италиански, учебник по италиански, Libro d'Italiano, lingua italiana, La grammatica Italiana

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.