Въведение в икономиката. Част 1. Радиоуниверситет. Георги Манлиев

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  15-4-2017
  •  154

Автор:Георги Манлиев
Издателство:Диограф
Страници:128
Корици:Меки
Година:1993
Броя:1
ISBN:954-8071-24-Х Тегло (гр.): Формат: 140 / 210 Състояние: Добро
Книгата е предназначена за радиостудентито на Нов български университет. В нея се съдържат допълнителни материали към лекциите от курса „Въведение в икономиката -1 част“, излъчвани през зимния семестър на учебната 1992/93 година. Автор на всички томи е доц.Георги Манлиев, к.ик.н.
ВЪВЕДЕНИЕ И ИКОНОМИКАТА. 1ч. (допълни материали)
Всяко препечатване или използване на текстове от това издание извън учебната литература на Радиоуниверситета може да стане само със съгласието на авторите и издателя.
(С) Георги Манлиев, автор (С) Веселин Павлов, художник (С) НБУ - Радиоуниверситет c/oJusautor, 1993 ISBN 954-8071-24-Х

***********************************************************************

Тема 1: ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЯТА НА ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО
Общата икономическа теория представлява система от общоприети схващания и възгледи за стопанското развитие на обществото. Тя разкрива движещите сили и механизми на развитие на отделните сегменти и на пазарната икономика като цяло. формирането й като една система на фундаментални закономерности изависимости вследствие от напредъка на стопанската дейност и демократичното развитие на икономическата наука.

Като основополагаща школа се приема английската политическа икономия от 17 и 18 век с най-видни представители А.Смит, Д.Рикардо, У.Пети, Дж.Мил и др. Безпристрастно и обективноте са разкрили същностните черти, механизми и противоречия в развитието на икономиката, основаваща се на частната собственост и свободната конкуренция. Впоследствие, когато се задълбочава икономическото и социалното разслоение на обществото, възгледите на А.Смит и другите класици започват да се третират твърде противоречиво. Едни от последователите на класиците се придържат и доразвиват тезата за действието на пазарния механизъм като естествен и съвършен регулатор на стопанската дейност. Те образуват така нареченото неокласическо направление в икономическата теория. Друг последовател на класиците, немският философ К.Маркс, подхваща нишката на икономическите и социалните противоречия на капиталистическото общество. В своя труд „Капиталът“ той разкрива една друга логика на капиталистическото развитие, която завършва с гибел и установяването на една по-зряла и социално справедлива икономическа система. Стези идеи се полага началото на марксическото направление в икономическата теория, което по-късно се канонизира в официална доктрина на социалистическия строй и се откъсва изцяло от своя първоизточник. Между тези две полярни направления в икономическата теория възникват и редица междинни, които обогатяват спектъра на възгледите за стопанско развитие на обществото.

Голямата депресия 1929-1933 г. в света на пазарното стопанство предизвика криза в неокласическата теория, известна още като доктрина на свободното предприемачество. Веруюто, че пазарните сили тласкат икономиката към равновесие и стабилност, беше дискредитирано. Появи се вакуум от нови идеи, които да осигурят по-голяма социално-икономическа стабилност в развитието на пазарните икономики. Той беше запълнен от английския икономист Дж.Кейнс, който обоснова необходимостта от държавна намеса, за да се преодолеят някои от дефектите на пазарния механизъм. Тяхното приложение в политиката на американската държава през втората половина на 30-те години...

Категория:     Учебници за ВУЗ
Издателство:     Диограф
Година:     1993
Cтраници:     128
Забележка:     Здраво книжно тяло, подчертавана книга.
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     София
Корици:     меки
ISBN:     954-8071-24-Х
Размери:      140/210/0 мм
Ключови думи:      учебници по икономика, икономическа литература
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.