Теория на публичните финанси. Румен Брусарски

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  15-4-2017
  •  349

ПРОДАДЕНА

Автор:Румен Брусарски
Издателство:УИ "Стопанство"
Страници:236
Корици:Меки
Година:2007
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. добро
Съдържание

Увод..................................................................................................................................................9

Първа глава

ИКОНОМИКА НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО.............................................................................11

1.1.    Икономическа ефективност....................................................................................11

1.1.1.    Анализ на частичното равновесие...................................................................11

1.1.2.    Анализ на общото равновесие.........................................................................15

1.2.    Пазарни провали......................................................................................................24

1.2.1.    Несъвършена конкуренция..............................................................................24

1.2.2.    Външни ефекти.................................................................................................26

1.2.3.    Публични блага.................................................................................................30

1.2.4.    Несъвършена информация...............................................................................32

1.2.5.    Макроикономическа нестабилност.................................................................35

1.3.    Справедливост..........................................................................................................36

1.3.1.    Функция на общественото благосъстояние....................................................36

1.3.2.    Обществен оптимум.........................................................................................37

1.3.3.    “Цена” на преразпределението........................................................................38

Втора глава

ПУБЛИЧНИ БЛАГА.....................................................................................................................41

2.1.    Икономическа природа на публичною благо......................................................41

2.2.    Таксономия на публичните блага...........................................................................44

2.3.    Ефективно доставяне на публични блага:

анализ на частичното равновесие...........................................................................48

2.4.    Ефективно доставяне на публични блага:

анализ на общото равновесие.................................................................................52

Трета глава

ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ................................................................................................................58

3.1.    Разпределение на дохода.........................................................................................58

3.2.    Преразпределителни съображения.........................................................................63

3.3.    Инструменти за преразпределение.........................................................................6ъ

3.3.1.    Данъци...............................................................................................................68

3.3.2.    Социални трансфери.........................................................................

3.3.3.    Други инструменти..........................................................................

6
Румен Брусарски Теория на публичните финанси
Четвърта глава

ПУБЛИЧЕН ИЗБОР......................................................................................................................80

4.1.    От индивидуални предпочитания към колективни действия..............................80

4.2.    Пряка демокрация....................................................................................................81

4.2.1.    Гласуване...........................................................................................................81

4.2.2.    Правила за гласуване........................................................................................82

4.2.3.    Теорема на медианния гласоподавател...........................................................89

4.2.4.    Търговия на гласове..........................................................................................92

4.2.5.    Теорема на Ероу за невъзможността...............................................................94

4.3.    Представителна демокрация...................................................................................95

4.3.1.    Избрани политици (представители)................................................................95

4.3.2.    Държавни служители........................................................................................96

4.3.3.    Други “актьори”................................................................................................98

Пета глава

АНАЛИЗ “РАЗХОДИ - ПОЛЗИ”..............................................................................................100

5.1.    Концептуален фундамент......................................................................................100

5.2.    Методология...........................................................................................................101

5.3.    Идентификация на релевантните разходи и ползи.............................................103

5.4.    Оценка на разходите и ползите.............................................................................104

5.5.    Времева стандартизация на паричните потоци...................................................108

5.6.    Риск и несигурност................................................................................................109

5.7.    Избор на проекти...................................................................................................111

5.8.    Социален анализ “разходи - ползи”.....................................................................113

Шеста глава

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ.............................................................................................................116

6.1.    Принципи на данъчното облагане........................................................................116

6.2.    “Анатомия” на данъка...........................................................................................125

6.3.    Класификация на данъците...................................................................................132

Седма глава

АЛТЕРНАТИВИ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ................................................................136

7.1.    Потребителски такси.............................................................................................136

7.2.    Публичен кредит....................................................................................................138

7.3.    Инфлация................................................................................................................142

7.4.    Дарения...................................................................................................................144

7.5.    Публични предприятия..........................................................................................144

Осма глава

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДАНЪЧНОТО БРЕМЕ.......................................................................146

8.1. Разпределение на данъчното бреме:

анализ на частичното равновесие.........................................................................146

8.1.1 Данъци върху физическа единица.................................................................146

Съдържание
7
8.1.2.    Адвалорни данъци.........................................................................................15с

8.1.3.    Разпределение на данъчното бреме

в условията на несъвършена конкуренция....................................................160

8.2. Разпределение на данъчното бреме:

анализ на общото равновесие................................................................................162

Девета глава

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ.............................................166

9.1.    Влияние на данъчното облагане на стоките и услугите

върху потребителския избор.................................................................................166

9.2.    Данъчното облагане на трудовия доход

и избора “труд - свободно време”........................................................................169

9.3.    Данъчното облагане на капиталовия доход

и изборът “настоящо потребление - бъдещо потребление”..............................174

9.4.    Влияние на данъчното облагане на печалбата

върху поемането на риск в стопанството............................................................182

9.5.    Укриване на данъци...............................................................................................184

Десета глава

ДАНЪЦИ И ЕФЕКТИВНОСТ....................................................................................................189

10.1.    Свръхданъчно бреме............................................................................................189

10.2.    Измерване на свръхданъчното бреме.................................................................193

10.3.    Детерминанти на свръхданъчното бреме...........................................................201

Единадесета глава

ОПТИМАЛНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ..................................................................................205

11.1.    Понятие за оптималност на данъчното облагане..............................................205

11.2.    Оптимални данъци върху стоките и услугите...................................................206

11.3.    Оптимално данъчно облагане на дохода............................................................210

Дванадесета глава

МЕСТНИ ФИНАНСИ.................................................................................................................217

12.1.    Теорема за децентрализацията............................................................................217

12.2.    Оптимален размер на местните публични структури.......................................220

12.3.    Децентрализация на публичните разходи..........................................................223

12.4.    Финансиране на местните органи на публична власт.......................................225

Категория:     Учебници за ВУЗ
Издателство:     УИ "Стопанство"
Година:     2007
Cтраници:     236
Забележка:     Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано.
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     София
Корици:     меки
Размери:      165/235/0 мм
Ключови думи:      учебници по икономика, икономическа литература
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.