Макроикономика. Стоядин Савов

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  15-4-2017
  •  182

ПРОДАДЕНА

Автор:Стоядин Савов
Издателство:Тракия-М
Страници:400
Корици:Меки
Година:1998
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. добро
Упражнение по икономическо мислене

1.    “Загубата на пазари на Изток не може да бъде компенсирана 6 средносроче-период с увеличаването им на Запад.“ Съгласни ли сте с това твърдение? Ако кои са вашите съображения?

2.    Политиката на раздробяване на наши корпоративни предприятия под пред.-.:: за демонополизиране беше погрешна. През периода 1991-93 г. само в системата на министерството на промишлеността бяха извършени над 1500 такива преобразования. Посочете две от тях, които необосновано бяха „разкрупнени“ и изтласкани: международния пазар.

3.    Прекомерната либерализация на външния пазар без предварително обмислена стратегия за защита на националните производители донесе големи загуби за страната. Какви елементи трябва да включва според вас програмата за адаптация към новите пазарни условия и защита на националното производство?

4.    БНБ притежава значителни законно регламентирани правомощия: а) автономия в нормотворчеството, б) нелимитирана ликвидност, в) голям дял в капиталов ресурс, д) значими валутни резерви, е) широк набор от регулативни инструмент и

Крие ли опасност това струпване на толкова големи правомощия? Можете ли да посочите примери за грешки в паричната политика на БНБ, възникнали по причина?

5.    „Моделът на икономическата реформа прилаган през първите пет годинь доведе до драстично намаляване на производството, заетостта, доходите и жизненото равнище на населението. Увеличава се социалната цена на прехода.“ Съгласни ли сте с това заключение? Има ли достатъчно надеждни индикатори, с които може да се потвърди?

6.    През периода 1990-94 г. потребителските цени нараснаха 38 пъти при среда: увеличение 14 пъти цените на производителите. За някои стоки увеличението на at-ните за потребителите е много по-голямо (лигнитни въглища - 112 пъти. г. мляко - 71 пъти, сирене - 65 пъти, бананова каша - 74 пъти). Кой присвоява разликата между цените на производителите и цените за потребителите? Посочените възможните съставки, от които тя се образува.

7.    Работната заплата у нас не се формира под влияние на търсенето и пред ченето на трудовия пазар. Кои са причините за това? Тази ситуация има ли връзка със системата за колективно договаряне на заплатата между синдикатите и работодателите? А с индексирането на доходите?

Категория:     Учебници за ВУЗ
Издателство:     Тракия-М
Година:     1998
Cтраници:     400
Забележка:     Здраво книжно тяло. Без забележки в текста. Позахабени корици.
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     София
Корици:     меки
Размери:      165/235/0 мм
Ключови думи:      основи на макроикономиката, макроикономика, пазарна икономика
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.