Инвестиционни решения и инвестиционнен риск във фирмата. Величко Адамов, Румяна Лилова, Васил Захариев

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  15-4-2017
  •  163

Автор:Величко Адамов, Румяна Лилова, Васил Захариев
Издателство:АИ "Ценов"
Страници:101
Корици:Меки
Година:1994
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 220 Състояние: Мн. добро
Инвестиционни решения и инвестиционен риск във фирмата

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение...........................................................................4

Глава първа....................................................................6

ОСНОВНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ИЗБОР

ВЪВ ФИРМАТА..............................................................6

1.    Характеристика на инвестициите......................................6

2.    Инвестиции за научни и технически изследвания...... 10

3.    Избор на инвестиции в зависимост от тяхната рентабилност..........14

4.    Актуализиране на инвестициите......................................18

5.    Граници на инвестиционния избор...............................26

5.1.    Оптимална стойност на фирмата..........................28

5.2.    Две равнища на инвестиционния избор............29

6.    Мащаби на ефективното инвестиране...........................31

6.1.    Определяне на несигурността при вземането

на инвестиционните решения........................32

Г л а в а в т о р ...........39

ОСОБЕНОСТИ НА ФИНАНСОВИЯ    РИСК    ВЪВ    ФИРМАТА..39

1.    Теоретически основи    на    финансовия    риск...................40

1.1.    Изисквания на управлението на финансовия

риск.....................................................................41

1.2.    Рискови финансови операции...............................44

2.    Основни параметри на ефективната финансова

политика.....................................................................45

2.1.    Утвърждаване на фирмата на международните

пазари.................................................................45

2.2.    Осигуряване на равенство на фирмите пред

данъка.................................................................46

2.3.    Насочване на спестяванията на населението

към фирмите......................................................47

3.    Самофинансиране и риск.................................................48

Съдържание
Г л а в а т р е т а.....................................................................54

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА РИСКА

ПРИ ИЗБОРА НА ИНВЕСТИЦИИ...............................54

1.    Основни цели на финансовото управление..................55

2.    Концепция за определяне на риска при избора

на инвестиции...........................................................59

3.    Методи за включване на риска в инвестиционния

анализ.........................................................................65

4.    Критерии за селекция на инвестициите........................69

Глава четвърта.........................................................74

АНАЛИЗ НА РИСКА ПРИ ВЗЕМАНЕТО

НА РЕШЕНИЯТА ЗА ИНВЕСТИРАНЕ.........................74

1.    Необходимост от оценка на инвестиционния риск.....74

2.    Проблеми на анализа на риска във финансовата

практика.....................................................................77

3.    Използване на симулацията за определяне на риска80

4.    Предимства на симулирането при сравнение и избор

на проекти за инвестиране....................................86

5.    Синтез на симулационния метод....................................87

Г л а в а п е т а................89

РАЦИОНАЛИЗИРАНЕ НА РЕШЕНИЯТА ЧРЕЗ

КОМБИНИРАНЕ НА РИСКОВИТЕ ИНВЕСТИЦИИ ... 89

1.    Оценка на един единствен проект за инвестиции.....90

2.    Техника на комбинирането на инвестиционните

проекти.......................................................................93

3.    Оценка на комбинациите от инвестиции......................95

4.    Избор на най-добрата инвестиционна комбинация .... 97

Заключени е......................................................................99

Категория:     Учебници за ВУЗ
Издателство:     АИ "Ценов"
Година:     1994
Cтраници:     101
Забележка:     Здраво книжно тяло, без забележки в текста.
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     Свищов
Корици:     меки
Размери:      165/220/0 мм
Ключови думи:      как се прави бизнес
Категория › Учебници за ВУЗ

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.