Моделиране и оптимизация на транспортните процеси. Тошо Трифонов Качаунов

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  15-4-2017
  •  183

ПРОДАДЕНА

Автор:Тошо Трифонов Качаунов
Издателство:Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
Страници:233
Корици:Меки
Година:2005
Броя:1
ISBN:954- 12-0120-2 Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Качаунов Т.Тр. Моделиране и оптимизация на транспортните процеси, София, ВТУ "Т.КаблешкоВ", 2005г.

В учебника са разгледани основните принципи на моделиране на транспортните системи. Специално внимание е отделено на приложението на съвременни методи като: приложна статистика, теория на масовото облсужване, имитационно моделиране, теория на надеждността и др. В отделна глава са изложени най-често използваните оптимизационни методи и алгоритми. Усвояването на материала се подпомага с голям брой конкретни примери, тестови въпроси и задачи за самоподготовка.

Учебника е предназначен за студентите от ВТУТ.Каблешков", специалност "Технология и управление на транспорта" при изучаване на учебната дисциплина "Моделиране и оптимизация на транспортните процеси".

Разгледаните теоретични постановки и примери позволяват учебника да бъде използван както от обучаеми от други специалности и ВУЗ, така и специалисти работещи в транспортната система.

Учебника е второ преработено издание, от предишния е отпаднала глава 6 - Надежност на техническите съоръжения и превозния процес. Отстранени са технически грешки и са добавени примери.

Рецензент:
доц. д-р мат.Огнян Тодоров Касабов
доц. д-р инж. Тошо Трифонов Качаунов Моделиране и оптимизация на транспортните процеси
Тираж 400, Обем 15 п.к. формат 16/60/90
Печатница при ВТУ "Т.Каблешков"
ISBN 954- 12-0120-2

ПРЕДГОВОР

Развитието на транспортната наука в последните десетилетия е сВързано с използването на все по-сложни методи за описание и оптимизиране на транспортни системи. Приложението на имитационно-то моделиране в областта на експлоатацията на железопътния транспорт у нас започва още в началото на 60-те години с редица трудове и разработки на доц.Д.Василев, доц.Н.Враджалиев и проф.Р.Райков. Набраният тогава опит показа, че транспортните специалисти трябва да владеят и прилагат съвременни математически методи. Анализът на учебния материал за специалността "Технология и управление на транспорта" изясни, че развитието на някои специални дисциплини, например "Устройство, технология и проектиране на железопътни гари и възли", "Технология и организация на транспорта"," и др. изисква прилагането на общ инструментариум свързан с такива съвременни научни области, като изследване на операциите, приложна статистика, теория на масовото обслужване и др.

Подробното изучаване на тези проблеми в отделни дисциплини или самостоятелно би отнело много време и е нерационално за по-голяма част от транспортните специалисти. Тези обстоятелства наложиха още през 1975г. във ВМЕИ -София сега Технически унивреситет, да се въведе за специалността "Експлоатация на железопътния транспорт" специален курс по "Приложение на математическите методи в експлоатация на железопътния транспорт", в който синтезирано и с практическа насоченост да се създаде определена база, както за специалните дисциплини така и за дипломното проектиране. Подготовката и изнасянето му тогава беше възложено на автора на настоящия учебник. Дългогодишния опит в изнасянето на материала допринесе за усъвър-шенствуването на съдържанието на курса и неговото по-пълно съответствие с учебните планове и програмите на другите дисциплини. Наложи се прехвърлянето на част от материала в учебната дисцплина "Теория на транспортните потоци", разработването и включването на...

Категория:     Учебници за ВУЗ
Издателство:     Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
Година:     2005
Cтраници:     233
Забележка:     Здраво книжно тяло, внимателно използван учебник.
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     София
Корици:     меки
ISBN:     954- 12-0120-2
Размери:      140/200/0 мм
Ключови думи:      моделиране, оптимизация, транспортни процеси
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.