Жилищни сгради. Част 1. Жилищни сгради за постоянно обитаване. Ангел Дамянов

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  26-3-2017
  •  174

Автор:Ангел Дамянов
Издателство:Техника
Страници:349
Корици:Твърди
Година:1978
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 205 / 290 Състояние: Мн. добро
СЪДЪРЖАНИЕ:

Предговор 5
Първа глава. Въведение 7
Втора глава. Класификация на жилищ­
ните сгради
Третаглава. Основни принципи при проек­тирането на жилищни сгради 27
Четвъртаглава. Разполагане на жилщната сграда в парцела 45
Пета глава. Елементи на разпределението на жилищните сгради 49
Шеста гл а в а. Еднофамилното жилище на един етаж 87
Седма глава. Еднофамилната къща на два етажа 118
Осма глава. Редовите жилища
Девета глава. Килимообразно застроя­ване на еднофамилните жилищни сгради 152
Десета глава Многоетажни жилищни сгради 157
Ецинадесе:а главт Р - _итие на стъл­бището 162
Дванадесета глава. Санитарно-хиги­енни условия в апартаментното жилище. 172
Тринадесета глав а.Жилищната секция 175
Четиринадесета глава. Крайната секция 191
Петнадесета глава. Ъгловата секция 199
Шестнадесета глава. Типово проекти­ране на жилищни секции 215
Седемнадесета глава. Развитие на апартаментния тип 236
Осемнадесета глава. Жилищната сек­ция от коридорен тип (коридорната секция) 269
Деветнадесета, глава. Кулообразни (пунктови) жилищни сгради 283
Двадесета глава. Терасовидни жи­лищни структур и 317
Двадесет и първа. Жилищни структури от обемни елементи 330
Двадесетивтора глава. Жилищни структури с висока степен на обществено об­служване. 339
Използувана литература 348

Категория:     Архитектура и строителство
Издателство:     Техника
Година:     1978
Cтраници:     349
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     София
Корици:     твърди
Размери:      205/290/0 мм
Ключови думи:      жилищни сгради, еднофамилни къщи, редови жилища

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.