Ръководство за упражнения по водоснабдяване. Стоян Бойчев

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  25-3-2017
  •  139

ПРОДАДЕНА

Автор:Стоян Бойчев
Издателство:Техника
Страници:194
Корици:Меки
Година:1981
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 215 Състояние: Отлично
СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор...............................3

ЧАСТ I

ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА............4

1.    Водоснабдителни системи и схеми.................4

1.1.    Предназначение на водоснабдителните системи. Видове и съставни елементи ...............................4

1.2.    Водоснабдителни схеми.......................6

2.    Водоснабдителни норми и разход на вода. ............10

2.1.    Водоснабдителни норми..........„...........11

2.2.    Среден и максимален денонощен разход..............16

2.3.    Максимален часов разход. Часов график на консумацията.......16

2.4.    Противопожарен разход .......................22

3.    Проектиране на водопроводна мрежа...............25

3.1.    Външни водопроводи.    ..................25

3.2.    Принципи при проектиране на водопроводната мрежа. План с идейно решение. ..26

4.    Хидравлично оразмеряване на водопроводната мрежа като разклонена ......31

4.1.    Определяне на оразмерителните водни количества. План с водни количества....31

4.2.    Допустими скорости и налягане в тръбите..............34

4.3.    Определяне на диаметрите на тръбите във водопроводните участъци. .36

4.4.    Определяне на котата, обема и размерите на напорния резервоар. . .38

5.    Хидравлнчно оразмеряване на водопроводната мрежа като сключена...45

5.1.    Определяне на оразмерителните водни количества..........46

5.2.    Технико-икономическо определяне на диамерите при помпено изкачване на водата.....51

5.2.1.    Определяне на стойността на 1 ш положен водопровод......52

5.2.2.    Определяне на напорните загуби в азбестоциментови тръби .......54

5.2.3.    Определяне на икономическия фактор..............57

5.2.4.    Определяне на диаметрите на водопроводните тръби........60

5.3.    Изравняване на водопроводната мрежа................62

5.4.    Хидравлично оразмеряване на външните водопроводи. План с оразмерителни данни.....64

5.5.    Определяне на общия напор на помпите в помпена станция втори подем .....65

6.    Надлъжен профил на водопроводните клонове...........79

7.    Монтажен план на водопр водната мрежа.............81

8.    Напорни резервоари........................84

9.    Каптиране на подземни води....................95

9.1.    Видове каптажни съоръжения....................95

9.2.    Определяне дебита на каптажните съоръжения............97

9.2.1.    Кладенци, изградени в зърнести и слабо напукани водонсни пластове (при ламинарен режим)    .......97
9.2.2.    Кладенци, изградени в едрозърнести и силно напукани водоносни

пластове (при турбулентен режим)................. . . .98

9.2.3.    Кладенци с хоризонтални дренажни тръби..........100

9.2.4.    Определяне на радиуса на влияние................................102

9.3.    Зависимости между дебита, диаметъра, понижението и радиуса на влияние на кладенеца......103

9.4.    Тръбни кладенци....................................................105

9.5.    Кладенци с хоризонтални дренажни тръби...........115

9.6.    Отвеждане на водата от тръбните кладенци..........................117

10.    Каптиране на извори.........................................122

ЧАСТ II

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПРИРОДНИ ВОДИ

11.    Основни съоръжения за избистряме и обезцветяване на водата.    128

ИЛ. Схема на пречиствателната станция................................128

11.2.    Производителност на пречиствателната станция....................130

12.    Съоръжения за приготвяне и дозиране на реагенти................131

12.1.    Определяне на дозата на реагентите........ . .............131

12.2.    Съоръжения за приготвяне на реагентен разтвор ................133

12.3.    Дозаторни устройства............................................135

13.    Съоръжения за смесване на реагентите..........................13?

13.1.    Видове смесителни устройства.............................137

13.2.    Смесител с    напречни прегради....................................138

13.3.    Смесител с    надупчени прегради................. 139

13.4.    Вертикален    (вихров) смесител...................140

14.    Сусиензионни сепаратори.............................142

14.1.    Принцип на действие. Видове. Област на приложение ........142

14.2. Хидравлично    оразмеряване на суспензионните сепаратори.....148

15.    Безнапорни бързи филтри. . .........................153

15.1,    Устройство на обикновените бързи филтри .................153

15.2.    Хидравлично оразмеряване на бързите филтри .......... .    161

16.    Определяне на стойността на 1 м3 вода....................170

Приложения V.......................176

Литература........................................197

Категория:     Архитектура и строителство
Издателство:     Техника
Година:     1981
Cтраници:     194
Забележка:     Неизползвана книга.
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     София
Корици:     меки
Размери:      145/215/0 мм
Ключови думи:      водоснабдяване, канализация, водоподаване на сгради, отпадъчни води

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.