Ръководство за курсово проектиране по стоманени конструкции. Л. Венков, В. Митев, Дим. Даков, Ат. Лазаров, Г. Линков

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  20-3-2017
  •  120

Автор:Л. Венков, В. Митев, Дим. Даков, Ат. Лазаров, Г. Линков
Издателство:Техника
Страници:300
Корици:Твърди
Година:1977
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 170 / 245 Състояние: Мн. добро
В ръководството са систематизирани основните въпроси, свързани с проектирането на стоманени конструкции на промишлените сгради, в рамките на учебния курс по метални конструкции за специалността ПГС — конструкции във ВИСИ.
Изяснен е въпросът за избора на стомана за стоманените конструкции, както и оразмеряването на елементите и съединенията им. Отделено е внимание на основните положения при проектирането и конструктивната композиция на едноетажните промишлени сгради. Разгледани са подробно особеностите на пространственото укрепяване и изчисляването, оразмеряването и конструирането на покритиею, подкрановите греди и напречните рамки. Разработен е пример за изчисляване, оразмеряване и конструиране на една двуотворна едноетажна промишлена сграда.
Ръководството е предназначено за студентите от специалността ПГС — конструкции във ВИСИ. То може да се ползува и от всички студенти, изучаващи дисциплината стоманени конструкции, както и от инженери от практиката.

Авторите съзнават, че ръководството не е лишено от някои недостатъци и с благодарност ще приемат всички критични бележки, които биха го подобрили при евентуално бъдещо издание.
Отделните глави на ръководството са написани, както следва:
 гл. I, IV, V — от к. т. н. инж. Л. Пенков;
 гл. III и VII — от инж. В. Митев:
 гл. II, VI и IX — от инж. Д. Даков;
 гл. VIII и X — от инж. Ат. Лазаров;
 гл. XI — от инж. Г. Линков;
 гл. XII — от всички членове на колектива.
 Общата редакция е извършена от к. т. н. инж. Л. Венков.
 Авторите изказват благодарност на проф. Милчо Брайнов титуляр на дисциплината метални конструкции, за дадените от него ценни насоки и консултации при разработването на настоящото ръководство по дисциплината и на рецензентите доц. инж. А. Малюк, инж. М. Димитрова и инж. Р. Младжов за направените от тях полезни препоръки при рецензирането.

Категория:     Архитектура и строителство
Издателство:     Техника
Година:     1977
Cтраници:     300
Забележка:     Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Плюс наличните 2 приложения извън книгата.
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     София
Корици:     твърди
Размери:      170/245/0 мм
Ключови думи:      курсово проектиране, стоманени конструкции

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.