Маркетинг. Колектив

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  15-2-2017
  •  221

Автор:Колектив
Издателство:УИ "Стопанство"
Страници:468
Корици:Меки
Година:2003
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Добро
ПРЕДГОВОР
„Вървя бавно напред, но никога назад.“ Ейбрахам Линкълн

Драги читатели,    

Пред Вас е ново издание - „Маркетинг“. Авторският колектив положи усилия, за да усъвършенства текста и да разработи по-добър учебник от „Въведение в маркетинга“. Причините са няколко:

Първата произтича от убеждението, че сравнително рано появилото се българско издание в областта на маркетинга е заредено потенциално с грешки и пропуски. Това не означава, че то не изпълни предназначението си. Явно грешките не са били съществени, свидетелство за което е пазарното търсене не само от студентите, но и от други сегменти с интереси към. маркетинга.

Втората се крие в желанието за по-убедително позициониране на учебника в конкурентната среда, която през последните години изобилства с книги, посветени на маркетинга. Авторите се придържат към идеята на Райс и Траут, според която маркетингът е модерната форма на война между конкурентите. Преподавателите от катедра- „Маркетинг и стратегическо планиране“ не почиват на лаврите от предишното издание на учебника, защото знаят, че конкуренцията е нащрек. Самият факт на появата на новия учебник го зарежда с конкурентното предимство „най-нов“ за книжния пазар.

Третата причина е провокирана от предизвикателствата пред маркетинга в началото на третото хилядолетие. А те са следствие от индустриалната, технологичната и информационната революция, както и от световния процес на глобализация.

Настоящото издание е подчинено на следните цели:

•    първо, да даде най-обща представа за маркетинга, като избегне конкретните подробности;

•    второ, да представи проблемите в плоскостта на практическото им прилагане, най-вече в условията на българската икономика;

•    трето, да покаже най-новите тенденции в проявлението на маркетинга и да предложи някои основни постулати, които могат да допринесат за усъвършенстване на маркетинговата теория, респ. практика.

За разлика от произведения, които в по-голямата си част третират избрани области от маркетинга, предлаганият учебник е структуриран така, че читателят да получи представа за всичките му области.

В първите три глави е направена обща характеристика на маркетинга, въведени са основните понятия, проследена е неговата еволюция, разграничени са маркетинговите функции и изпълнители и е изследвана маркетинговата информационна система.
Четвърта глава е посветена на конкуренцията и конкурентното поведение -твърде важен феномен в маркетинга, който беше елиминиран във „Въведение в маркетинга“.

Следващите две глави са адресирани към потребителското поведение и избора на целеви пазар.

В четири глави се разискват политиките, респ. стратегиите, отнасящи се до маркетинг микса - стокова, ценова, дистрибуционна и комуникационна.

По-нататъшното изложение включва управлението на маркетинга и нетипичните за повечето издания теми за връзката и взаимодействието на маркетинга с планирането и международния маркетинг.

Големият обхват и спецификата на услугите провокира включването и на тази тема в главата „Маркетинг на услугите“.

Независимо че в почти всеки раздел са показани новите моменти, последната -петнадесета глава, засяга съвременните реалности и парадигми в маркетинга.

В края на всяка глава са предложени въпроси за самоподготовка, ключови думи и ползвана литература.

Учебникът е разработен от преподавателски екип от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ към УНСС. По отделните глави са работили:

предговор, първа и осма глава, както и цялостната научна редакция на учебника - доц. д-р С. Класова.

втора и единадесета глава - доц. д-р П. Иванов трета и шеста глава - доц. д-р Г. Младенова четвърта и пета глава - гл.ас. Лидия Станкова седма глава - доц. д-р Велина Балева девета глава - доц. д-р Лиляна Василева десета и петнадесета глава - доц. д-р Боян Дуранкев дванадесета глава - доц. д-р Найден Найденов_
тринадесета глава - проф. д.ик.н. Кръстьо Георгиев Опров
четиринадесета глава - проф. д-р Ангел Геров

В най-скоро време очаквайте втората част на учебника, обхващаща казуси, тестове и въпроси.

Учебникът е предназначен за студентите, изучаващи дисциплината „Маркетинг“, както и конкретните маркетингови дисциплини. Той може да бъде от полза за научни работници, занимаващи се с маркетинговите проблеми, за специалисти от практиката и за всички, които се интересуват от маркетинга.

Сигурно утре новият учебник няма да бъде толкова актуален, защото в момента на раждането започва процесът на остаряването. Надяваме се обаче, че засега предоставеният на Вашето внимание учебник ще Ви удовлетвори. Ако не е така, авторският колектив ще благодари сърдечно за всички бележки и претенции към учебника.

Авторите

Категория:     Маркетинг, реклама и PR
Издателство:     УИ "Стопанство"
Година:     2003
Cтраници:     468
Забележка:     Здраво книжно тяло, без забележки в текста.
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     София
Корици:     меки
Размери:      165/235/0 мм
Ключови думи:      маркетинг, учебници по маркетинг, икономически учебници, международен маркетинг, Класова

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.