Статистика. Нигрета Величкова, Веселка Павлова

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  14-2-2017
  •  145

ПРОДАДЕНА

Автор:Нигрета Величкова, Веселка Павлова
Издателство:УИ "Стопанство"
Страници:268
Корици:Меки
Година:2009
Броя:1
ISBN:9789544948160 Тегло (гр.): Формат: 205 / 290 Състояние: Добро
Учебник за дистанционно управление.

Фундаментални учебни дисциплини.

Тираж 500 броя.

Предговор
Учебникът „Статистика - основен курс“ е предназначен за студенти, които са предпочели дистанционната форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“ в Университета за национално и световно стопанство. Целта е бъдещите магистри да получат знания и умения както за събиране и систематизиране, така и за правилно използване на статистическа информация и статистически измерители и методи за анализ в бъдещата си практика.

Учебникът съдържа осем основни глави. В тях последователно се представя статистиката като теория и като практическа дейност; въвеждат се основните статистически понятия; характеризира се алгоритъмът на статистическото изучаване и конкретните проблеми, които възникват на всяка от фазите му; акцентира се върху статистическото изучаване на едномерните честотни разпределения и върху теоретичните разпределения. Специално внимание е отделено на статистическите изводи и заключения - формирането на преде-тавителни извадки, статистическото оценяване и проверката на хипотези. Анализът на динамиката на изследваните явления и процеси и възможностите за тяхното прогнозиране също са обект на изучаване. Специфични проблеми възникват и при статистическото изучаване на връзки и зависимости, които са изяснени подробно в хода на изложението.

Учебникът „Статистика - основен курс“ е предназначен за дистанционна форма на обучение. Той изцяло отговаря на специфичните изисквания към учебните материали, които са породени от факта, че студентите работят първо-начално самостоятелно с учебника и след това имат директен контакт с преподавателите. Поради това авторският колектив се е стремил да представи учебния материал така, че той да бъде в максимална степен пригоден за само-подготовка.

В съответствие с изискванията на съвременната дистанционна форма на обучение всяка глава започва с разписани цели, т.е. това, което студентът би трябвало да знае и да може, ако добре е усвоил съдържащия се в нея учебен материал. Спецификата на дисциплината изисква решаването на редица практически задачи. Тъй като обучаемите работят самостоятелно, практическата част е значително подсилена в сравнение с конвенционалните учебници. В специално оформени карета със заглавие „Упражнения“ непосредствено след всяка тема....

Категория:     Учебници за ВУЗ
Издателство:     УИ "Стопанство"
Година:     2009
Cтраници:     268
Забележка:     Здраво книжно тяло, следи от намокряне с вода.
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     София
Корици:     меки
ISBN:     9789544948160
Размери:      205/290/0 мм
Ключови думи:      статистика, статистически величини, статически анализ, Нигрета Величкова, Веселка Павлова
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.