Математика. Николай Божинов

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  13-2-2017
  •  133

Автор:Николай Божинов
Издателство:УНСС
Страници:339
Корици:Меки
Година:6.г.
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 200 / 290 Състояние: Добро
Учебник за дистанционно обучение
УВОД
Учебникът „Математика“ е предназначен за студентите по дистанционно обучение от магистърската степен на програмата „Международни икономически отношения“. Целта му е бъдещите магистри в тази област да получат определени знания в областта на висшата математика, които впоследствие се използват в редица други учебни дисциплини. Една от целите на учебника е да ориентира читателя и в някои дялове на висшата математика, които се използват в съвременната икономика. По този начин читателите биха получили достатъчна подготовка, за да могат да следят по-голямата част от икономическата литература, в която се използват методите на съвременната математика.

Учебникът съдържа седем глави, в които последователно са изложени идеите на основните дялове на висшата математика. Съвременната дистанционна технология, чрез която се реализира цялостния процес по тази магистърска програма, поставя някои специфични изисквания към учебниците и помагалата за нея. Тези изисквания са породени от факта, че студентите първоначално работят самосто-ятелнно с учебника и едва след това имат непосредствен контакт със съответния преподавател. Поради това авторът се е постарал да представи учебния материал така, че той да бъде максимално пригоден за самоподготовка. Това е причината изложението да изглежда твърде нетрадиционно за един учебник по математика. В него основно е наблегнато именно на идеите, на които се основава висшата математика и на връзките между нейните отделни дялове. Поради това в учебника съвършенно съзнателно са изпуснати доказателствата на по-голямата част от твърденията, тъй като нашия опит ни учи, че именно те са основното препятствие пред самостоятелното запознаване на студентите с този материал. В замяна на това е наблегнато върху връзките между отделните твърдения и понятия, като материалът е снабден с примери и задачи за самоподготовка, които го илюстрират. При това отделните методически единици са структурирани така, че да се осигури последователност в усвояването на знанията. Във всяка глава е посочена и подходяща литература, чрез което студентите биха могли да разширят и задълбочат познанията си по изложения материал. В посочената литература те биха могли да се запознаят и с педантичните доказателства на изложените математически твърдения, но биха могли да ги изпуснат, ако техните интереси са насочени главно към приложенията в другите учебни дисциплини.

Авторът на учебника е професор към катедра „Математика“ при Университета за национал но и световно сторанство - София. Преподавал е дисциплината математика пред студенти от бакалавърска и магистърска степен от редовно, за-дочно и дистанционно обучение.

Изказвам благодарност на рецензентите доц. д-р Веселка Павлова и доц. д-р Красимира Проданова за ползотворните бележки и препоръки, допринесли за подобряването на материала.
София, 1999 г.
ОТ АВТОРА

Категория:     Учебници за ВУЗ
Издателство:     УНСС
Година:     б.г.
Cтраници:     339
Забележка:     Здраво книжно тяло. Без забележки в текста. Позахабени корици.
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     София
Корици:     меки
Размери:      200/290/0 мм
Ключови думи:      висша математика, задачи
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.