Контрол в социалното управление. Михаил Динев

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  13-2-2017
  •  117

ПРОДАДЕНА

Автор:Михаил Динев
Издателство:Тракия
Страници:191
Корици:Меки
Година:1999
Броя:1
ISBN:9549574466 Тегло (гр.): Формат: 185 / 235 Състояние: Добро
Предговор:

Дълго Време студентите и специалистите не разполагаха с учебник, който представя социалния контрол в неговите конкретни проявления. Причините са различни, но една от тях е в колебанията на авторите за състава на проблематиката, както и за нейната дос-татъчна научна обоснованост и нормативна гарантираност. И ако все пак второто е налице, то съмнението за избора на възможно най-добрата тематика остава, което означава, че читателските бележки, допълнителните проучвания и изследвания ще обогатяват, разнообразяват и подобряват бъдещите издания в тази област.

Не е случайно, че контролът предизвиква огромен интерес сред обществеността, преживява своеобразен „бум“ на особен род социален феномен. Неговата дълголетна история в по-голямата си част е олицетворявана от проявите на финансовия контрол, по-късно на стопанския, в т.ч. и на контрола върху качеството, докато се достигне до контрола върху поведението на личности и системи.

Независимо от организацията, видовете и формите на проявление, контролът винаги е обществено отношение, свързано с регулиране на поведението, с въздействия, които усъвършенстват личностните участия в социалните системи. Ето защо изучаването на контрола (финансово-ревизионен, стопански, данъчен, митнически и т.н.) е възможно при достатъчно добро теоретично изследване на същностните характеристики, обектите, формите, методите, принципите и подходите на контролно въздействие. Условно проблематиката е определена в два раздела - теоретични постановки и организационно-тех-нологически определения за различните проявления на социалния контрол. Това са две страни на едно цяло, защото втората част е едно доказателство за високата степен на практичност в теорията на социалния контрол.

Учебният материал е подготвян като изследване, на много места има характер на мо-нографичност. Избран е този подход, защото основното предназначение на учебника е за специалисти, които се подготвят да участват в контролните структури, за специалисти, които вече участват в такива структури, както и за управленци, които проектират тяхното функциониране.

Разнообразието на контролни институции, както и различията в технологията на тяхната дейност налагат да се откроят фундаменталните определения за контрола, които са обща основа за специфичните проявления на контролната функция. Различията не противопоставят, както и не представят като изключение някои специфични контролни дейности. Различията в поведението пораждат и различията в проявлението на контролната функция, без да противоречат на същ-ностната характеристика и на основните закономерности на социалния контрол, на неговата обща методология като функция на со-циалното управление.

Упражняването на контролната функция е право, но и отговорност, едно високоморал-но съчетание на права и задължения....

Категория:     Учебници за ВУЗ
Издателство:     Тракия
Година:     1999
Cтраници:     191
Забележка:     Здраво книжно тяло, без забележки в текста.
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     София
Корици:     меки
ISBN:     9549574466
Размери:      185/235/0 мм
Ключови думи:      мениджмънт, видове контрол, форми на контрола, одитинг
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.