Методология и методика на социологическите изследвания И. Съйкова, Б. Чакалов

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  13-2-2017
  •  115

Автор:И. Съйкова, Б. Чакалов
Издателство:Наука и изкуство
Страници:316
Корици:Меки
Година:1977
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Мн. добро
СЪДЪРЖАНИЕ

ЧАСТ ПЪРВА Глава I

ЕМПИРИЧНОТО СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

1.1.    Обща характеристика...........................11

1.2.    Социални функции на емпиричното социологическо изследване ...    13

1.3 Целева типизация на емпиричните изследвания....................18

1.4. Етапи на емпиричното социологическо изследване..................22

Глава II

СТОХАСТИЧНИ ИЗВАДКОВИ (РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ) СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

2.1.    Статистически изводи и заключения. Общи бележки .......    25

2.2.    Същност, видове и теоретически основи на репрезентативните изследвания ..........29

2.3. Модели на репрезентативни извадки..............................47

Глава III

СТАТИСТИЧЕСКИТЕ МЕТОДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ХИПОТЕЗИ В СОЦИОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

3.1.    Място и роля на статистическите методи за проверка на хипотези в социологическите емпирични изследвания...........76

3.2.    Някои приложения............................................96

Глава IV

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЪЗКИ И ВЛИЯНИЯ НА ФАКТОРИТЕ.

ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМИ. МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЪЗКИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ С.

ПРОМЕНЛИВИ НА СЛАБИТЕ СКАЛИ

4.1.    Видове връзки, задачи и проблеми................................105

4.2.    Установяване и измерване на връзки, представени на слабите скали 113

f    Г л в a V

ДИСПЕРСИОНЕН АНАЛИЗ. ПРИЛОЖЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЧЕСКИТЕ

ИЗСЛЕДВАНИЯ

5.1. Място и роля на дисперсионния анализ в социологическите изследвания ........127

5.2. Общи понятия.........................128

5.3.    Етапи при провеждане на дисперсионния анализ..........131

5.4.    Практическо приложение........................................132

5.5.    Измерване теснотата на връзката................    135

Глава VI

РЕГРЕСИОНЕН АНАЛИЗ. ЕДНОФАКТОРНА РЕГРЕСИЯ И КОРЕЛАЦИЯ

6.1.    Регресионен анализ ...................... ІЗ&

6.2.    Корелационен анализ. Единична (проста) и частна корелация ....    161

Глава VII

МАТРИЧЕН ПОДХОД ПРИ РЕШАВАНЕ ЗАДАЧИТЕ НА РЕГРЕСИОННИЯ АНАЛИЗ

7.1.    Регресионен анализ..............................................181

Глава VIII МНОЖЕСТВЕНА РЕГРЕСИЯ И КОРЕЛАЦИЯ

8.1.    Множествена (многофакторна) регресия............................195

8.2.    Множествена корелация...........................203

ЧАСТ ВТОРА I' л а в а IX ПРОГРАМАТА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

9.1.    Дефиниране на обекта и целите на изследването. Теоретически модел.........207

9.2.    Предпоставки за преминаване от описателен    към    метрифициран модел    212

9.3.    Съставяне на въпросника........................................213

Глава X МЕТОДИКА НА РЕГИСТРАЦИЯТА

10.1.    Методика за регистрация на фактите .......................215

10.2.    Анализ на документи..........................................215

10.3.    Наблюдение....................................................217

10.4.    Допитване....................................................219

10.5.    План за контрол на качеството на събраната    информация .....227

Глава XI

ПРОЕКТ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО

11.1.    Предварителни бележки........................................228

11.2.    Метод на регистрация и обработката на информацията............228

11.3.    Целите на изследването и обработката на информацията..........237

11.4.    Метод на обработка и проект на изследването....................247

Глава XII МЕТОДИКА НА ИЗВАДКАТА

12.1.    Предварителни бележки........................................255

12.2.    Извадката......................................................257

12.3.    Обем на извадката при изследване на общественото    мнение    ..............261

12.4.    Обем на извадката при изслсдване на признаци, които са обективни

характеристики (изследване бюджета на времето)..................269

12.5.    Определяне обема на извадката при изследване дейността на организации ............................................................278

12.6.    Определяне обема на извадката при планиране на социални експерименти ........................................................280

12.7.    Заключителни бележки..........................................281

Глава XIII
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

13.1.    Организационен план............................................284

13.2.    Пробно изследване............................................286

13.3.    Документация на изследването............287

13.4.    Провеждане на изследването...................288

13.5.    Обработка на информацията от изследването......................290

13.6.    Достоверност на информацията................................293

Глава XIV

ОБОБЩАВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО

14.1.    Обща схема на доклада за резултатите от изследването............296

14.2.    Програма на изследването и обобщаване резултатите от него. . .    300

14.3.    Анализ на резултатите от репрезентативните изследвания и методика на извадката..............................................301

14.4.    Етичният аспект на обобщаването на резултатите    от изследването 302

14.5.    Заключение.....................................................304

Приложения

Приложение №1. . ...............................................305

Приложение № 2...............................306

Приложение №3....................................................309

Приложение №4....................................................311

Приложение № 5......................312

Литература..........................................................313

Категория:     Учебници за ВУЗ
Издателство:     Наука и изкуство
Година:     1977
Cтраници:     316
Забележка:     Здраво книжно тяло, без забележки в текста.
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     София
Корици:     меки
Размери:      145/205/0 мм
Ключови думи:      книги за културата, социология, идеология
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.