Регулации и управление на риска. Емилия Миланова

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  13-2-2017
  •  130

ПРОДАДЕНА

Автор:Емилия Миланова
Издателство:УНСС
Страници:400
Корици:Меки
Година:2014
Броя:1
ISBN:9789546445445 Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. добро
Учебникът "РЕГУЛАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА" е предназначен за студентите от специалност "Счетоводство", "Счетоводство и контрол" и "Финанси, счетоводство и контрол" - ОКС "бакалавър" в редовна и дистанционна форма на обучение. С успех може да се използва при обучението на студентите от специалност "Счетоводство", "Финансова отчетност" и "Банково дело и международни финанси" - ОКС "магистър" на УНСС. Учебният материал е разпределен в единадесет учебни теми, които в своята съвкупност ще формират знания по такива важни въпроси, като: основите на банковото регулиране и банковия надзор; основните принципи за ефективен банков надзор; българското банково законодателство и европейските директиви и регулации; капитала на банките и управлението на капиталовата адекватност и капиталовия риск; оценката на качеството на активите и надзора и управлението на кредитния риск и риска от концентрация; управлението и надзора на ликвидността и ликвидния риск; оценката на корпоративного управление и вътрешния контрол и одит; надзора върху доходността и възможностите на банката да "произвежда" приходи и печалба. Те имат съществено значение за формирането на бъдещи специалисти в банковата система. Представеният материал е поднесен от автора по достъпен и разбираем за студентите начин, като за отделните теми са дефинирани учебните цели и преследваните резултати. За всяка тема са обобщени въпроси за самостоятелна подготовка, които имат за цел да улеснят студентите при изучаването и възприемането на разглежданите проблеми, както и да ги мотивират за самостоятелно мислене. При разработването на отделните теми авторът е взел предвид актуалните постановки на Закона за кредитните институции и надзорните наредби, на другите закони и наредби, регламентиращи банковата дейност, на Европейските директиви и указанията на Базелския комитет по банков надзор и на БНБ, на Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансови отчети.

Всички права са запазени! Не се разрешават копиране, възпроизвеждане и разпространение на книги или на части от тях по какъвто и да е начин без писменото разрешение на Издателски комплекс - УНСС.

Издателският комплекс не носи отговорност за съдържанието и стила на изложение на авторите.

Авторът носи пълна отговорност за оригиналността на произведението, както и за грешки, допуснати по негова вина.
© Емилия Георгиева Миланова
© ИЗДАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС - УНСС

Категория:     Учебници за ВУЗ
Издателство:     УНСС
Година:     2014
Cтраници:     400
Забележка:     Здраво книжно тяло, без забележки в текста.
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     София
Корици:     меки
ISBN:     9789546445445
Размери:      165/235/0 мм
Ключови думи:      икономика, търговия, финанси, банково дело, кредит, застраховки.счетоводство.транспорт, мениджмънт, маркетинг, туризъм
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.