Лабораторни упражнения по фотометрия и осветителни уредби. Част 2: Учебно помагало по осветителни уредби. Ангел Почаманов

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  13-2-2017
  •  200

ПРОДАДЕНА

Автор:Ангел Почаманов
Издателство:Авангард Прима
Страници:78
Корици:Меки
Година:2006
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Мн. добро
Ръководството за лабораторни упражнения по фотометрия и осветителни уредби е предназначено за студентите от специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане” на Технически университет-София. Упражненията са оформени в два раздела. Резултатите от изследванията се обработват чрез предоставени от преподавателя ЕхсеІ-таблици. Протоколите се заверяват след всяко упражнение и се съхраняват в папка, която се носи на изпита. Заедно с курсовата задача те формират 40% от изпитната оценка.

СЪДЪРЖАНИЕ

Раздел 1. Фотометрия

Лабораторно упражнение №1. Фотоприемници на измервателни устройства.

Еталони и образцови средства за измерване на светлотехнически величини.......3

Видове фотоприемници и основни схеми на включване към устройства за измерване на осветеност и яркост. Изработване на еталон на интензитет и използване при калибровка на измервателен преобразувател към луксметър и яркомер

Лабораторно упражнение №2. Спектрална чувствителност на фотоприемници. . 8 Измерване на спектрална чувствителност на фотоприемник. Оценяване на близостта на спектралната чувствителност на фотоприемника до кривата за дневно виждане V(A). Изчисляване на корекционен коефициент за некоригиран по V(A) фотоприемник при измерване на източник с известен спектрален състав на светлината

Лабораторно упражнение №3. Измерване на яркост..........................14

Фокусирани и нефокусирани оптични системи на яркомери. Калибровка на яркомер за измерване на средна яркост в 20-градусово зрително поле на водач на моторно превозно средство преди навлизане в пътен тунел

Лабораторно упражнение №4. Светлинни свойства на телата................19

Отражение и пропускане на лъчист поток. Измерване на спектрални коефициенти на отражение и пропускане. Изчисляване на интегрален коефициент на отражение (пропускане) при осветяване на образец с конкретен светлинен източник

Лабораторно упражнение №5. Цвят и цветови параметри на светл, източници.. 22 Цвят. Измерване на спектрална плътност на лъчист поток на газоразрядна лампа. Изчисляване на координати на цветност на излъчен, отразен и пропуснат поток. Цветна
температура и индекс на цветопредаване на светлинен източник

Лабораторно упражнение №6. Фотометриране на светлотехнически

характеристики на улични осветителни уредби ..............................30

Гониофотометрични системи за измерване на светлоразпределителни криви (СРК) на осветители и отражателни характеристики на пътни настилки. Измерване на СРК и q-тяло

Раздел 2. Осветителни уредби

Лабораторно упражнение №7. Прожекторни осветителни уредби..............37

Изследване на светлотехнически характеристики на прожекторни осветителни уредби. Особености при проектиране на прожекторно осветление за спортни обекти

Лабораторно упражнение №8. Улични осветителни уредби...................47

Изследване на количествени и качествени показатели на улични осветителни уредби. Особеностите при проектиране

Лабораторно упражнение №9. Управление на улични осветителни уредби.......57

Повишаване на ефективността на УОУ чрез прилагане на енерго-ефективни лампи, осветители с подходящо светлоразпределение и рационално управление

Лабораторно упражнение №10. Тунелни осветителни уредби..................64

Особеностите при проектиране. Изследване на управляваща система за осветлението

Лабораторно упражнение №11. Вътрешни осветителни уредби...............72

Проверка на светлотехническите показатели на осветителна уредба (ОУ) на работно помещение. Препроектиране на ОУ на помещението за друг вид зрителна работа

Лабораторно упражнение №12. Инсталационна техника......................80

Комутационна и защитна апаратура. Управление на осветителни уредби в сгради
ISBN-10: 954-323-210-5; ISBN-13: 978-954-323-210-9 Издателство “Авангард Прима”

©Ангел Пачаманов, автор

Категория:     Учебници за ВУЗ
Издателство:     Авангард Прима
Година:     2006
Cтраници:     78
Забележка:     Здраво книжно тяло, без забележки в текста.
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     София
Корици:     меки
Размери:      145/205/0 мм
Ключови думи:      светлинно поле, светлоизточници, осветителни тела, осветителни уредби, силови електрически инсталации, сигнални, заземителни
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.