Методично ръководство за решаване на задачи по строителна статика. Т. Карамански, Р. Рангелов

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  13-2-2017
  •  258

ПРОДАДЕНА

Автор:Т. Карамански, Р. Рангелов
Издателство:Техника
Страници:453
Корици:Твърди
Година:1964
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 160 / 230 Състояние: Добро
Книгата е предназначена за студентите от Инженернс-строителния институт и за инженерите от практиката. Дадени са кратки теоретични указания за решаване на задачи по Строителна статика, подкрепени с подходящи примери. Поместени са и множество задачи за упражнения. Материалът е съобразен с програмата по предмета Строителна статика за специалностите от Инженерно-строителния институт.

ПРЕДГОВОР КЪМ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ
Доброто овладяване на предмета Строителна статика е немислимо без умението да се решават задачи. Авторите се надяват, че настоящият сборник от задачи ше подпомогне значително студентите в тази насока.

Материалът на сборника е разпределен в 14 (15)* глави и е съобразен с програмата по Строителна статика за специалностите от Инженерно-строителния институт. В началото на всяка глава е дадена краті а теоретична част, в която са изложени онези положения от теорията, които са необходими за решаване на-задачите. Тъй като изложението тук е твърде, кратко, това предполага читателят предварително да се е запознал със съответния материал от учебниците по Строителна статика.

Проучването на материала от сборника трябва да става в онази последователност, в която той е излоокен в отделните глави. Особено внимание да се обърне на материала, изложен в глави 1 (1), (3), 4 (5), 6 (7), 7 (8).

Теоретичният материал е илюстриран с 93 (155) подробно разработени примера, върху които е изяснен най-целесъобразният подход за решаване на отделните типове задачи. Последователността на изложените решения трябва да се проучва внимателно и да се заучава с разбиране.

За упражнения към съответните глави са дадени общо 666 (665) задачи.

За доброто овладяване на материала по Строителна статика съвсем не е необходимо да се решат всички или голяма част от поместените задачи. Напротив, трябва да се има пред вид, че много по-добре е да се усвои онова общо, на което се подчинява решението на всяка задача от даден тип, и тогава да се решат няколко задачи за проверка на наученото, отколкото да се решат много задачи, без да се намери общото, което си обединява. Трябва също да се търси физическият смисъл на различните математически операции, а не механично да се заучавт правила и формули.

В цялото изложение авторите са се старали да обръщат внимание върху общото при решаването на задачите, да търсят физическия смисъл на всяко действие, да дадат метод за изследване и решаване на задачите, а не да покажат как трябва да се реши тази или онази конкретна задача.

За успешното решаване на една задача не са без значение и такива изисквания като прегледност в подреждане на решението, точност на решението, мащабно чертане, проверка на всеки резултат в хода на решението и др., на които често не се обръща нужното внимание.

В сборника за означаване на отделните параграфи, фигури, таблици, формули и задачи са използувани две цифри, първата от които показва номера на главата, а втората — поредния номер. При решенията на задачите фигурите са означени с цифрата на съответната задача и една начална буква Р.

Текстът на сборника е изработен съвместно от двамата автори. Съставянето и решението на всички задачи също са извършени от. авторите. Болшинството от въпросите са разгледани така, както е известно от литературата по строителна статика. Наред с това обаче има редица въпроси, третирането на които малко или повече се различава от онова, което обичайно се среща в познатата на авторите литература. При това авторите са се стремили да постигнат по-голямо единство в подхода към различните типове задачи и по-голяма целесъобразност на решението.

Вероятно сборникът не е лишен от недостатъци и авторите ще бъдат много благодарни за всички препоръки и забележки, които читателят би направил. Особено ценни ще бъдат препоръките от студентите, които ш:е ползуват сборника. Всички мнения за сборника изпращайте на адрес: София, Инженерно-строителен институт, катедра «Строителна механика».

Авторите
* В скоби са поставени цифрите, които се отнасят за второто издание на книгата.

Категория:     Учебници за ВУЗ
Издателство:     Техника
Година:     1964
Cтраници:     453
Забележка:     Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Кориците са оръфани.
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     София
Корици:     твърди
Размери:      160/230/0 мм
Ключови думи:      строителна статика, учебници по архитектура
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.