Ръководство за лабораторни упражнения по електрически измервания. Колектив

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  13-2-2017
  •  183

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:ТУ-София
Страници:205
Корици:Меки
Година:2000
Броя:1
ISBN:954—433&a Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Мн. добро
СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор........................3

1.    Въведение..........................5

2.    Измерване на ток, напрежение и мощност с електромеханични аналогови уреди..15

3.    Грешки при измерванията и обработка на резултатите.........28

4.    Измерване с компенсатор за постоянно напрежение..    47

5.    Измерване на съпротивления с мостове за постоянен ток..............55

6.    Измерване с мостове за променлив ток...............66

7.    Измерване на активни мощности в променливотокови вериги.................74

8.    Проверка и регулиране не еднофазен индукционен електромер......86

9.    Изследване на цифрово-аналогов и аналогово-цифров преобразуватели....97

10.    Измерване на честота, период и фазова разлика с цифров хронометър.......109

11.    Измерване на електрически величини с електроннолъчев осцилоскоп........122

12.    Индукционно-импулсен (балистичен) метод за изследване на феромагнитни материали....137

13.    Изследване на феромагнитни материали при променливо поле чрез апарат на Епщайн........152

14.    Изследване на феромагнитни материали с електроннолъчев осцилоскоп......164

15.    Изследване на тензорезистори и на приложението им за измерване на сила.......178

16.    Изследване на терморезисторен и термоелектрически термометър..............190

Литература..............................204

Съдържание............................205

Стилов редактор и коректор: авторите и редакторът Графичен дизайн: нкж. Доряна Димитрова Миланова

Рецензенти:

проф. д-р инж. Жечо Иванов Костов проф. д-р инж. Иван Николов Петров

Авториски колектив: доц. д-р инж. Иван Николов Иванов д-р инж. Иван Денчев Калчев доц. д—р инж. Иван Николов Коджабашев доц. д—р инж. Николай Петков Колев доц. д—р инж. Атанас Илиев Лазаров доц. д—р инж. Мария Димитрова Маджарова доц. д-р инж. Васил Николаев Туренков инж. Пламен Маринов Цветков

Под обшата редакция на проф. д-р инж. Димитър С. Русев

(II стереотипно издание)
Подписана за печат м. март 2000 г. Излязла от печат м. април 2000 г. Печатни коли 13,00 Тираж 2500
Формат 60x84/16 Поръчка 15/2000 г. ISBN 954—433—280--1
Издателство на ТУ — София Отпечатано в ИПК на ТУ — София

Категория:     Учебници за ВУЗ
Издателство:     ТУ - София
Година:     2000
Cтраници:     205
Забележка:     Здраво книжно тяло, без забележки в текста.
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     София
Корици:     меки
ISBN:     954—433—280-1
Размери:      145/205/0 мм
Ключови думи:      лабораторни упражнения, електрически измервания
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.