Методично ръководство за решаване на задачи по теоретична механика. В. Александров, П. Колев, К. Младенов

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  12-2-2017
  •  265

ПРОДАДЕНА

Автор:В. Александров, П. Колев, К. Младенов
Издателство:Техника
Страници:197
Корици:Меки
Година:1986
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор..........................................................3

Част първа. Кинематика ......-........................5

Глава 1. Кинематика на точка...............................    5

1.1.    Закон на движението. Траектория..................................5

1.2.    Скорост и ускорение на точка..............................5

Глава 2. Кинематика на твърдо тяло ..............................14

2.1.    Транслациокво движение на твърдо тяло...............14

2.2.    Въртене на твърдо тяло около неподвижна ос    (ротация)..............14

2.3.    Равниино движение на    идеално твърдо тяло —    закон    на    движението. .    19

2.4.    Скорости на точки от равнинно движещо се тяло. Моментен център на скоростите. Цеитроиди................................................20

2.5.    Ускорения на точки от равнинно движещо се тяло. Моментен център на ускоренията (МЦУ)................................................24

Глава 3. Релативно движение на точка...............39

Част втора. Статика ................... .46

Глава 4. Редукция на система съначални сили......................46

Глава 5. Редукция на произволна система сили...........    53

Глава 6. Център на тежестта........................................66

Глава 7. Равновесие на    материална точка..........................74

Глава 8. Ревновесие на    идеално твърдо тяло............79

Глава 9. Герберова греда..........................................95

Глава 10. Триставни системи....... ..........................99

Глава 11. Прътови конструкции (равнинни прътови конструкции). . . 106

Глава 12. Триене..........................Н4

Част трета. Динамика................ . . . . 119

Глава 13. Динамика на материална точка.............119

13.1.    Диференциални уравнения на движението ......119

13.2.    Динамика иа релативното движение на материална точка.....120

Глава 14. ОЗщн теореми на динамиката на систеии er иітвривіни точяи .........28

14.1.    Теорема за изменение на количеството на движение........128

14.2.    Теорема аа изменение на кинетичния момент............134

14.3.    Работа и мощност яа силите. Потенциална енергия ..........138

система от материални точки...................140

Глава 15. Динамика на твърдо тяло................149

15.1.    Диференциални уравнения яа най-простите движения на тяло. . . 149

15.2 Метод на кинетостатиката за система от материалните точки......153

Глава 16. Елементи на аналитичната механика. ..........159

16.1.    Принцип на въаможните премествания...............159

16.2.    Общо уравнение на динамиката ................167

16.3.    Уравнения на Лагранж от втори род................169

Глава 17. Устойчивост на равновесното    разположение на консервативна система ..........    17ft

Глава 18. Малхи трептения на консервативна система с една степен на свобода около положението на устойчиво    равновесие......183

Литература..............................195

Категория:     Учебници за ВУЗ
Издателство:     Техника
Година:     1986
Cтраници:     197
Забележка:     Здраво книжно тяло. Без забележки в текста. Позахабени корици.
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     София
Корици:     меки
Размери:      140/200/0 мм
Ключови думи:      методическо ръководство, решаване на задачи, теоретична механика
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.