Микроикономика и макроикономика. Георги Манлиев

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  12-2-2017
  •  201

ПРОДАДЕНА

Автор:Георги Манлиев
Издателство:Нов български университет
Страници:470
Корици:Меки
Година:1996
Броя:1
ISBN:954-535-135-7 Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Учебникът е предназначен за студентите на Центъра по Дистанционно обучение към Нов български университет. Всяко препечатване или използване на текстове от това издание извън учебната литература на дистанционното обучение на НБУ може да стане само със съгласието на автора и издателя.
МИКРОИКОНОМИКА И МАКРОИКОНОМИКА
В учебника се съдържат подготвителни материали за курса „Микроико-номика и макроикономика“ от първо квалификационно равнище.

Автор на всички теми е доц. Георги Манлиев.
© Доц. Георги Манлиев, автор, 1996 © НБУ - ЦДО, 1996 © Оформление ЦДО, 1996 Предпечатна подготовка ГЕД - ЕООД Рецензент доц. Венелина Трифонова Редактор Дарина Керемидарска Коректор Милена Братованова Художник на корицата Стефан Шишков Илюстрация Камо ISBN 954-535-135-7

Предговор
Настоящото учебно помагало има за цел да представи общите принципи и механизми, по които се развива пазарното стопанство. В неговата логика са включени както микроикономически основания за стопанската дейност, така и макроикономическите процеси и проблеми на развитието. На тази основа се анализира поведението на отделните стопански субекти и развитието на стопанството като цяло.

В първата, микроикономическата част на курса са изложени процесът на образуване на пазарните цени на стоките и равновесието на техните пазари, поведението на фирмата като основен стопански субект в условията на съвършена и несъвършена конкуренция на пазара, особеностите на образуване на цените на производствените фактори, както и закономерностите на възникване и развитие на обществения сектор на стопанството.

Отделните участници в стопанската дейност обаче се намират в пряка връзка и взаимозависимост. Като резултат се формират общи агрегати и закономерности, които слагат отпечатък върху цялостното развитие на стопанството и благоденствието на неговите членове. Техният анализ е обект на втората, макроикономическа част на курса. В нейния фокус са общото равнище на производство на стоки и услуги, кейнсианският модел за поддържане на пълна заетост и макроикономическо равновесие в стопанството, парично-финансовите инструменти, механизми и институции, които засягат развитието на реалните стопански процеси, инфлацията и безработицата като най-сериозните текущи проблеми на обществото и дългосрочният въпрос за икономическия растеж и цикличната неустойчивост на развитието. В заключение се разкриват насоките и съдържанието на макроикономическата политика на държавата.

Теоретичното представяне на горните въпроси е придружено с примери както от световната практика, така и от нашата, „прохождаща“ пазарна действителност. Подходът в изложението е максимално опростен с цел да се улесни разбирането на представената материя. Надяваме се, че курсът дава достатъчно базисни познания за съвременното разбиране на механизмите и закономерностите на стопанската дейност на микро- и макроравнище.

Категория:     Учебници за ВУЗ
Поредици и библиотеки:     Център за дистанционно обучение
Издателство:     Нов български университет
Година:     1996
Cтраници:     470
Забележка:     Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано.
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     София
Корици:     меки
ISBN:     954-535-135-7
Размери:      140/200/0 мм
Ключови думи:      международна икономика, микроикономика, макроикономика
Категория › Учебници за ВУЗ

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.