В света на възрастните. Правно, икономическо и кариерно образование. Колектив

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  29-1-2017
  •  157

Автор:Колектив
Издателство:Бон
Страници:237
Корици:Меки
Година:2002
Броя:1
ISBN:954-9113825 Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. добро
ПРЕДГОВОР
Перефразирайки думите на Н. Бердяев, ще припомня в началото, че ние наистина не живеем само в полетата на духа, а и в царството на Кесаря. В своята история хората са били принудени да се научат, че техния свят е множествен; че в него има място и за полета на мечтите, въображението и творчеството, и за понякога железния порядък на битовото всекидневие, което говори в проза.

Хората - чрез собствения си опит и чрез науките за човека и обществото - са разбрали и други важни неща.

На първо място - че зад цялото многообразие на социалния живот прозира една същностна и закономерна връзка: между разширяващите се човешки потребности и дейностите, необходими за тяхното удовлетворяване. Това става между границите на животоподдържащите нужди, природосъобразния начин на живот или пък на лукса и излишеството, но общо взето - със стремеж към естественото възстановяване на продуктивните сили на рода Homo Sapiens в ролята му на Homo Faber - произвеждащият, правещият Човек.

На второ място, е станало ясно, че усложняващите се обществени връзки на хората, заемащи различни места във възникващите организации и социални структури, се нуждаят от регулативни механизми. Традициите, обичаите, моралните норми и правила е трябвало да бъдат подкрепени от вдъхващи респект инстанции, които да внедряват и поддържат законите на обществения договор. От една страна, държавата и институциите - във всичките им многоаспектни функции, а от друга - гражданите от всички възрасти, взаимно се нуждаят от публични правила, които да внасят яснота и достатъчно ниво на предсказуемост. Само така човекът и в социалното, и в личното си битие, би бил сигурен и спокоен - дори, или може би - заради санкционирането на възможните отклонения от общоприетото.

Третото, все по-безусловно приемано прозрение е, че независимо дали преди или след Третата вълна /по А. Тофлър/ обществото се нуждае от ефективно функциониращ пазар и икономика, която да обезпечава - във взаимовръзка - всички останали социално-културни явления и процеси. Многоликият икономически живот си има вече и нормално обяснимите канони, и достъпната видимост на различни /дори и причинно-следствени/ връзки: между потребностите и производството, между парите и стоките, между стремежът Да имаш или Да бъдеш /по Е. Фром/ и нуждата от избор в условията на много алтернативни възможности за удовлетворяване на едно или друго желание. Има и скритите мехнизми за регулиране на движението на капиталите, на търговията и обмена на услуги, за финансирането на една или друга инициатива. Има си обаче и продължителни или краткотрайни /стресови/ негативни тенденции и/или инциденти, свързани с инфлацията и валутния курс /и по-точно: с неочаквано бързото изпразване на джоба/, и с риска човек да остане без работа, както и с различните по степен на организираност опити за тяхното преодоляване.

Последният - естествено не по важност - извод, до който “общественото Животно” - Човекът, достига е, че всички хора практически не са равни, че те имат различни съдби и възможности за реализация. И както може да се очаква - това в решаваща степен се определя от тяхното ниво на образование и квалификация, от подготовката и шанса пълноценно да се реализират в сфери, където техните способности и умения, техните личностни качества са адекватни на изискванията и са положително подкрепяни от обществото.

На тези важни, базисни и общочовешки проблеми е посветен сборникът с настоящите материали. Отразявайки значителна част от дейността по проекта “Мостове за мир”, реализиран от Младежкия образователен център “Алтернативи” към Югозападния университет “Неофит Рилски” - Благоевград, и с участието на преподаватели от СУ “Св. Климент Охридски”, помагалото съдържа три основни части, насочени към правното, икономическото и кариерното образование на подрастващите. И като системно поднесена информация, и като проектирани разнообразни дейности, материалите са в съответствие с държавните образователни изисквания за гражданското образование на учениците.

В особено подчертана връзка с новите образователни практики са модулите за разширяване на правната и икономическата култура на подрастващите. Предвидените дейности за тяхното кариерно развитие биха били особено полезни в заниманията по свободно избираема подготовка и за часовете на класния ръководител.

Нужно е да подчертая и факта, че въпреки различната си вътрешна структура, трите части съдържат модули, които са изградени по общ алгоритъм. Той съдържа компонентите: цели - базова информация /ключови понятия и термини/ - дейности.

Описанието на целите на всеки модул разкрива не само обективното предназначение и значение на раздела, а и възможния субективен смисъл, който той може да придобие за участниците. Заедно с това, се задават и очертанията на функциите на учителя и учениците, които те ще реализират при овладяване на познавателното съдържание.

Базовата информация включва както дефинициите на най-важните понятия и термини, така и описание и извадки от необходимите нормативни документи. Тя е насочена не само към разкриване на основните явления, процеси, механизми и структурирането на функциите в дадената сфера от действителността, но и съдейства за решаването на задачата за преход от теоретичната същност към нейните практико-приложни аспекти. Чрез конкретизация и диференциация на тезауруса /словесното описание/ се търси и актуализацията на собствения опит на участниците и тяхното насочване към нови възможни решения на различно опознатите проблеми.

Проектираните дейности: решаване на казуси, дискусии, имитационни игри и симулативно моделиране, попълване на таблици и блок-схеми, типовите упражнения - с пресъздаващ, конструктивен и творчески характер, индивидуалното, диадно и групово решаване на практическите въпроси е солидна база за разширяване на учениковите умения и способности за реално и ефективно включване в социалния живот.

Естествено е, че предлагания опит е само един от възможните варианти, и изразявам увереността на авторския колектив, че той може да се превърне в повод за нови търсения и ползотворни инициативи в трите сфери на разработената тематика.

Доц. д-р Д Кр. Димитров

Категория:     Образование
Издателство:     Бон
Година:     2002
Cтраници:     237
Забележка:     Здраво книжно тяло. Без забележки в текста. Позахабени корици.
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     Благоевград
Корици:     меки
ISBN:     954-9113825
Размери:      165/235/0 мм
Ключови думи:      българска просвета, народно образование, училищна дейност
Категория › Образование

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.