Общинската политика в Германия. Волфганг Гизевиус

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  28-1-2017
  •  169

Автор:Волфганг Гизевиус
Издателство:Фондация Фридрих Еберт
Страници:120
Корици:Меки
Година:1995
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 200 Състояние: Мн. добро
Съдържание

Предговор към българското издание....................................5

Увод...............................................................12

Глава 1. Без общинска политика нищо не става............................13

1.    Близо до гражданина: Демокрацията започва в общината..............13

2.    Понятието политика: Да осъществяваш политика означава да правиш избор.............................................................13

3.    Способността да решаваш проблеми: Политиката е нещо повече от просто администриране..............................14

Глава 2. Как може да се участвува в общинската политика.................15

1.    Възможности за участие, гарантирани от Основния закон..............15

2.    Други законни възможности за участие..............................17

3.    Предоставени от общините възможности за доброволно участие........18

4.    Участие посредством граждански инициативи........................18

5.    Участие в партиите................................................19

6.    Членове на комисии без статут на съветници.........................20

7.    Окръжни представителства и местни съвети..........................21

8.    Участие като съветник, градски съветник или представител на общината. . 21

Глава 3. Общинското самоуправление.....................................22

1.    Основата: конституционната гаранция...............................22

2.    Принципът на изключителна компетентност.........................24

3.    функции на общините.............................................25

4.    Степенуване на актуалните проблеми в градовете.....................25

5.    Правна структура на задачите.......................................26

6.    Сътрудничество между съвет и администрация........................28

Глава 4. Общинските устави................29

1.    федералната провинция поставя рамките............................29

2.    Различни общински устави.........................................29

Глава 5. Рамкови условия за местните процеси на вземане на решения.......34

1.    Комплексността на политиката.....................................34

2.    Отражения на взаимообвързването на задачите, планирането и финансирането......35

3.    Без градовете не може да има държава..............................37

4.    Искания за повишаване на ролята на местното самоуправление........37

Глава 6. Работата в съвета: Администрацията.............................39

1.    Какви задачи трябва да решава управата?............................39

2.    Как функционира управата?........................................39

3.    Ролята на управата в процеса на политическо волеобразуване в общината............40

4.    От колко персонал се нуждае една общинска управа?..................42

Глава 7. Дейността на общинското представителство.......................43

1.    Какви задачи трябва да изпълнява общинското представителство?......43

2.    Основният статут като общинско право..............................46

3.    Правилник за дейността............................................46

4.    Прозрачност на заседанията........................................48

5.    Обсъждане в комисиите............................................53

6.    Самоограничение с цел по-голяма ефективност.......................55

Глава 8. Дейността на отделния съветник и на фракцията..................57

1.    Права и задължения на съветника...................................57

2.    Работата на фракциите.............................................61

3.    Критика на нещатната общинска служба.............................63

Глава 9. Процесът на вземане на общински решения.......................64

1.    Обсъждане на предложенията.......................................64

2.    Вземащите предварително решение..................................66

3.    Вземане на решения...............................................67

Глава 10.Самоконтрол и надзорни органи.................................68

1.    Контролни права в общинското представителство.....................68

2.    Възможности за оспорване по отношение на външни лица.............68

3.    Общинският надзор................................................69

Глава 11. Политическата конкуренция извън органите за самоуправление.... 72

1.    Работата на местните партии.......................................72

2.    Местно публично пространство.....................................74

3.    Стратегия на малцинството.........................................75

Глава 12. Основни черти на изборите и на избирателните системи...........77

1.    Предизборната борба..............................................77

2.    Изборът на общински органи.......................................79

3.    Методи на преброяване............................................80

4.    Участието в изборите..............................................82

Глава 13. Окръзите.....................................................83

1.    Какво вършат окръзите?...........................................83

2.    Вътрешното устройство на окръга...................................84

3.    Окръгът като възможност за идентификация.........................85

Глава 14. Финансиране на общинските дейности...........................86

1.    Основи на бюджета................................................86

2.    Принципи на бюджета.............................................87

3.    Обсъждане на бюджета............................................88

4.    Структура и приложения на бюджетния план.........................91

5.    Общински приходи................................................94

6.    Разходи..........................................................103

Глава 15. Основи на местното териториално планиране.......................106

1.    Преплитане на политиката при териториалното планиране............106

2.    Планиране на развитието на градовете..............................107

3.    Градоустройствено планиране......................................108

4.    Планиране на насоките на строителството..........................108

Глава 16. Задачи на съвременното планиране на развитието на градовете ... 117

1.    Поглед назад.....................................................117

2.    Променените рамкови условия.....................................117

3.    Екологично и социално обновяване на градовете.....................118

4.    Цели на планирането на развитието на градовете....................119

Категория:     Политология и социология
Издателство:     Фондация Фридрих Еберт
Година:     1995
Cтраници:     120
Забележка:     Здраво книжно тяло, без забележки в текста.
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     София
Корици:     меки
Размери:      145/200/0 мм
Ключови думи:      общинската политика, Германия, общинското самоуправление

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.