Личност и акт. Карол Войтила - Папа Йоан Павел II

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  25-1-2017
  •  245

Автор:Карол Войтила - Папа Йоан Павел II
Издателство:Нова ден
Страници:403
Корици:Меки
Година:1994
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
СЪДЪРЖАНИЕ

Увод към италианското издание от Армандо Ригобело стр.

Предисловие от Автора към англо-американското издание

Увод на редактора към англо-американското издание от Анна-Тереза Тимиеницка.........

ВЪВЕДЕНИЕ

1.    Опитът на човека...........

2.    Познанието на личността се основава на опита на човека

3.    Етапи на разбирането и направление на интерпретацията

4.    Как възнамеряваме да възпроизведем в нашето изследване схващането за личността.......

ЧАСТ ПЪРВА: СЪЗНАНИЕ И ОПЕРАТИВНОСТ

Глава I — Личност и акт от гледна точка на съзнанието

1.    Историческото богатство на термина „actus humanüs“

2.    Опит да се разкрие съзнанието в „човешкия акт“

3.    Съзнание и самопознание.........

4.    Двойната функция на съзнанието и преживяният опит от собствената субективност .......

5.    Проблемът за емоционализацията на съзнанието

6.    Субективност и субективизъм........

Глава II — Анализ на оперативността на фона на динамизма на човека ...........

1.    Фундаментални визуализации и понятия за динамизма на човека.    .    ............

2.    Специфичната природа на оперативността ....

3.    Синтез на оперативността и на субективността. Човекът като „супозитум“...........

4.    Личност и природа: от антитеза към интеграция

5.    Природата като основа на динамичного сцепление на личността

6.    Потенциалност и нейното отношение със съзнанието

7. Подсъзнанието като израз на отношението и потенциал-ността със съзнанието ..........

8.    Ставането на човека. Проявяването на свободата в динамизма на човешкия субект........

ЧАСТ ВТОРА: ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНОСТ НА ЛИЧНОСТТА В АКТА
Глава II! — Личността структура на самоопределянето

•    1.    Основите на личностната структура на самоопределението

2.    Опит за характеризиране цялостната динамика на волята

3.    Свободата на волята като основа за трансцендентчлността
на личността в действието ........

4.    Волята като способност на самоопределянето на личността

5.    Решаването съставлява центъра на активността на свободната воля.............

21    6.    Оригиналност на волевия акт. Мотивация и отговор

29    7.    Истината за доброто като основа на решението и на трансценденталността на личността в акта .... 31    

8.    Познавателно преживяният опит на ценностите като условие за решение и избор........

9.    Съждението за ценностите не редуцира творческата роля на интуицията ............

43    Глава IV — Самоопределяне и реализация.....

1.    Извършването на акт означава реализация на личността 54    2.    

Самореализция и морално самосъзнание.....

3.    Зависимост на моралното самосъзнание от истината

4.    Дългът като израз на повика за реализация

5.    Отговорност ............

61    6.    Състояние на щастие и трансценденталност на    личността в акта..............

61    7.    Трансцеденталността на личността и духовността    на човека

8. Проблемът за единството и за сложността на човека-личност
ЧАСТ ТРЕТА: ИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЧНОСТТА В АКТА

Глава V — Соматична интеграция.......149

1.    Фундаментални определения за интензивността на личността в акта ............

2.    Интеграцията на личността в акта се разкрива също и

чрез феномена на дезинтеграцията......

3.    Интеграцията на личността в акта като ключ за разбирането на психосоматичното единство на личността

..е    4. Интеграция и цялост на основата на взаимните психо-

соматични обусловености.    .    .......

5.    Личност и тяло............

. 25    6- Самоопределяне на личността и реактивност на тялото

7.    Акт и движение............

8.    Интеграция на личността в акта и импулс ....
130

136
Глава VI — Интеграция и психика 1. Психика и соматика

2.    Характеристика, на психиката:    емотивността.    .    .    285

3.    Усещане и съзнание в преживяния сшит на собственото тяло    289

4.    Чувствителност и истина.........294

5.    Желанието в корена на емотивната възбуда? .    .    .    299

6.    Специфичността на комоцията и емотивността на човека    304

7.    Емотивността на субекта и оперативността на личността    308

8.    Емотивността на субекта е преживян опит на ценността    313

9.    Акт и емоция. Интегративна функция на умението.    .    318

10.    Поведение и „държание“........322

11.    Интеграция на личността в акта и откриване на връзката на душата с тялото.    .........324

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: УЧАСТИЕ
Глава VII — Основни елементи на теорията на участието 329
1.    Въведение към понятието участие,

2.    „Персоналистичната“ ценност на акта ....

3.    По-точна дефиниция на понятието „участие“

4.    Индивидуализмът и тотализмът отричат участието

5.    Участие и общност.    ........

6.    Участие и общо благо.........

7.    Анализ на отношенията: антентичните отношения

8.    Емотивността на субекта е преживян опит на ценността

9.    „Членът на общността“ и „ближният“ ....

10.    Значение на заповедта за любовта.....

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

КОМЕНТАРИ

Категория:     Културология и антропология
Издателство:     Нов ден
Година:     1994
Cтраници:     403
Забележка:     Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано.
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     София
Корици:     меки
Размери:      140/200/0 мм
Ключови думи:      съзнание, личност, акт

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.