Омир. А. Ф. Лосев

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  19-1-2017
  •  206

Автор:А. Ф. Лосев
Издателство:Народна просвета
Страници:284
Корици:Твърди
Година:1962
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 160 / 230 Състояние: Мн. добро
Тази книга е предназначена както за специалисти, така и за читател, който много малко знае за Омир. Ето защо тя започва с най-елементарни сведения, включително и обзор на сюжета на Омировите поеми и на необходимите помагала изключително на руски език. Обаче съветският читател не обича да се спира на елементарни неща. И студентът, едва започнал да слуша курса по стара литература, вече поставя такива въпроси, на които преподавателят понякога не тъй лесно би отговорил. Затова излагането на науката за Омир бързо преминава от елементарните към по-трудните проблеми, към чуждестранната литература и към опитите за научно изследване в тази област.

Наистина тук има известни трудности, които не могат да се отминат. Върху Омир съществува огромна литература, която наброява стотици и хиляди разнородни книги, статии, бележки, речници, популярни изложения и всякакъв вид изследвания, като се почне от анализ на отделни думи или граматически елементи и се свърши с многотомни трудове. Тук обаче няма никаква възможност да изложим цялата тази литература. Освен това не цялата най-нова чуждестранна литература, която постоянно расте от година на година, стига до нашите библиотеки. Ние решихме да се ограничим главно с литературата от последната четвърт на текущия век. С това се обяснява обстоятелството, че за съжаление не всички раздели на омирознанието са представени у нас равномерно в смисъл на излагане и използуване на най-новата литература. Впрочем, мислим, че за читателя това няма да бъде особено голяма загуба, тъй като и без това в нашите библиотеки има твърде много литература за Омир и у нас се излагат доста чуждестранни трудове за него.

Що се отнася до опитите от нашия собствен научноизследователски подход към Омир, тук ние се ограничихме само с една проблема, която смятаме за най-главната. Това е проблемата за художественото майсторство и стила на Омир във връзка със създалата го епоха на социално-историческото развитие на гърците.

За съветския литературовед е абсолютно ясна аксиомата, която говори за единство на художественото майсторство и стила, от една страна, и обществената практика, от друга страна. Това не значи, че всички художествени произведения притежават такова единство в абсолютен смисъл. Между посочените две области в някое художествено произведение може да се наблюдава и напълно определено противоречие, даже непоследователност. Но и в такъв случай проблемата за единството играе първостепенна роля, тъй като именно самата непоследователност можем да определим като нарушаване на това единство. Художественият стил и обществото се намират във всестранно и при това най-дълбоко взаимоотношение и взаимодействие.

Художественият стил, първо, отразява една или друга обществена формация. Трябва да умеем да покажем как определен период от общественото развитие е обусловил не само съдържанието на дадено художествено произведение, но и цялата му структура, цялата му методика, взети като цяло. Но художественият стил, разбиран в единството му с идейното съдържание на произведението, в същото време влияе и обратно върху обществото, като го преобразува и не само го преобразува, но често е и страшно разобличение, наказателен бич или мощен зов за прогрес, за човешко щастие, за свобода, разумност и солидарност, достигащи чак до общочовешки мащаби...

Категория:     Литературни изследвания
Издателство:     Народна просвета
Година:     1962
Cтраници:     284
Забележка:     Здраво книжно тяло, без забележки в текста.
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     София
Корици:     твърди
Размери:      160/230/0 мм
Ключови думи:      литературни изследвания, литературни анализи, литературна критика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.