География на отдиха и туризма в България. Проблеми на териториалната организация. Колектив

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  6-1-2017
  •  284

Автор:Колектив
Издателство:Наука и изкуство
Страници:279
Корици:Меки
Година:1985
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Отлично
Автори: Г. Станков, М. Воденска, Х. Тишков, М. Бъчваров, П. Станев, П. Еврев

Настоящият монографичен труд е пръв опит за комплексно изучаване на териториалната организация на отдиха и туризма в България. Нарастващата роля на отдиха и туризма в социалната политика на социалистическа България н в международното разделение на труда повишава интереса към териториалната структура и рационалната пространствена организация на този отрасъл в нашата страна.

Авторите на книгата са специалисти по география на туризма (рекреа-ционна география) и по териториално планиране. В труда са разгледани в териториален разрез факторите, определящи формирането на потребностите от туризъм и отдих извън дома. Направен е обстоен анализ на природните ресурси на отдиха и туризма, както и на онези обекти и прояви, които са продукт на развитието на обществото и представляват познавателпотури-стически интерес. Последователно са разгледани особеностите в териториалното разпределение на материалната база и кадрите в отдиха и туризма и съществуващите проблеми. Изясняват се проблемите и задачите на курортно-туристическото райониране. Специално внимание се посвещава па организацията и териториалните особености на нашия морски, планински и краткотраен отдих и туризъм и тяхното комплексно третиране в Единния терито" риалкоустройствен план на НРБ. Ударението е върху планирането на отдиха по видове околна среда. В настоящия труд не се разглеждат изчерпателно отделните курортно-туристически райони — нещо, което е замислено като тема на друга публикация.

Монографията ще представлява интерес за студенти, преподаватели, научни работници, а също за специалисти по териториално планиране и от ведомствата, обхванати от Българската асоциация за туризъм и отдих, специалисти по опазване на природата и др.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод................................... 5

1. ГЕНЕТИЧНИ ФАКТОРИ НА ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИЯТА.... 9
1.1. Териториалното разпределение на промишлеността и влиянието му върху отдиха и туризма — Г. Станков........ 11
1.2. Социално-икономически фактори за развитието на туризма
и рекреацията у нас—М. Воденска ........... 23

2. ТЕРИТОРИАЛНА СИСТЕМА НА ОТДИХА И ТУРИЗМА В БЪЛГАРИЯ — ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ НА ПОДСИСТЕМИТЕ 46
2.1. Същност и особености на рекреационннте системи — X. Тишков... 46
2.2. Курортно-турнстическп (рекреационни) ресурси — X. Тишков
2.3. Природни рекреационни ресурси — X. Тишков ..... 51
2.4. Опазване и възстановяване на природните рекреационни ресурси — Г. Станков ................. 82
2.5. Антропогенни ресурси на туризма — М. Бъчваров .... 90
2.6. Вътрешни и международни туристолотоци — М. Воденска 124
2.7. Материално-техническа база на отдиха и туризма — П. Станев 138
2.8. Курортно-туристически кадри — особености, териториално разпределение и проблеми — П. Станев ......... 161

3. КУРОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКОТО РАЙОНИРАНЕ В HP БЪЛГАРИЯ 168
3.1. Същност, задачи и насоки на регионалните изследвания на отдиха и туризма — М. Бъчваров, Г. Станков...... 168
3.2. Оценка на досегашните опити за туристическо и курортно райониране на България — П. Станев ......... 189

4. ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СРЕДАТА ЗА ОТДИХ И ТУРИЗЪМ............... 198
4.1. Общи принципи за териториалноустройственото планиране
на отдиха и туризма — П. Еврев ............ 198
4.2. Териториални проблеми на крайморския туризъм — М. Воденска.......... 221
4.3. Териториална организация па планинския отдих и туризъм — П. Еврев.... 235
4.4. Териториална организация н проблеми на краткотрайния отдих и туризъм — М. Бъчваров ... 251

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ....................... 272
ЛИТЕРАТУРА ...........................273
РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК. ............. 279

Категория:     Спорт, туризъм и пътеводители
Издателство:     Наука и изкуство
Година:     1985
Cтраници:     279
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     София
Корици:     меки
Размери:      140/200/0 мм
Ключови думи:      туризъм в България
Категория › Туризъм

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.