Статически методи във физическата култура и спорта. Н. Хаджиев, Я. Брогли, Цв. Желязков

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  28-12-2016
  •  137

ПРОДАДЕНА

Автор:Н. Хаджиев, Я. Брогли, Цв. Желязков
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:210
Корици:Меки
Година:1973
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 155 / 210 Състояние: Добро
ПРЕДГОВОР
Статистическите методи заемат важно място в различните клонове на научното познание. Напоследък излизат от печат редица ръководства по статистика с различна насоченост съобразно специфичните изисквания на отделните научни дисциплини. Повишеният интерес към тези методи е напълно оправдан.

Широкото навлизане на науката и техниката в практиката на физическата култура и спорта създава реални предпоставки за качествено нов подход при решаването на различни проблеми. Чувствително се разширява кръгът от специалисти по физическа култура, които изучават и прилагат различни статистически методи. Обаче те се намират все оше в незавидно положение по отношение на подходяща литература по тези въпроси. По-голяма част от ръководствата /най-вече преводните/ излагат отделните анализи и методи сравнително концентрирано съобразно своето предназначение и това намалява тяхната достъпност за спортнопедагогическите кадри. Значително по-достъпни са някои ръководства по медицинска статистика, като се. има предвид известната близост на проблемите в медицината и физическата култура и спорта, но и те не могат напълно да задоволят нуждите, тъй като теорията и практиката на физическата култура имат свои специфични особености.

Настоящото пособие е подготвено и се предлага като първи опит за запълване на тази празнота. При изложението на отделните математико-статистически методи авторите са се постарали да наситят материала с конкретни примери от спортно-педагогически изследвания. Освен това в ръководството    е направен опит за съзнателно опростяване на изложението и отделните изчислителни операции с цел увеличаване на неговата достъпност. В този смисъл и поради ограничения в обема някои методи, като дисперсионен анализ, графичен анализ, метод    на
динамичните и цикличните промени и др., също приложими    в теорията и практиката на съвременния спорт, не са намерили място в ръководството. Тяхното описание е възможно при евентуално второ разширено издание на труда.
Настоящото ръководство ще подпомогне специалистите по физическа култура - спортни педагози, научни работници, аспиранти, студенти и др., които полагат усилия за научен подход към проблемите на физическата култура и спорта.

Авторите изказват благодарност на рецензентите ст.н.с. Д.Сепетлиев и ст.н.с. Ц.Миков за критичните бележки и предложения при оформянето на труда и на доц. Б. Пенков за компетентната научна редакция на настоящото ръководство.

Категория:     Спорт, туризъм и пътеводители
Издателство:     Медицина и физкултура
Година:     1973
Cтраници:     210
Забележка:     Здраво книжно тяло, без забележки в текста.
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     София
Корици:     меки
Размери:      155/210/0 мм
Ключови думи:      статисчески методи, физическа култура, спорт
Категория › Спорт

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.