Управление на собствеността. Светослав Илийчовски, Теодора Филипова, Пламен Кънев

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  31-7-2016
  •  237

Автор:Светослав Илийчовски, Теодора Филипова, Пламен Кънев
Издателство:СА "С. А. Ценов"
Страници:315
Корици:Меки
Година:2014
Броя:1
ISBN:9786199008652 Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. добро
ВЪВЕДЕНИЕ
Управлението на собствеността е ключов елемент от пазарното регулиране на икономиката. В определена степен именно правото на собственост се използва за пряко или косвено въздействие върху участниците в пазарните отношения. Като цяло разработката задълбочава теоритичните и практическите постановки, свързани с управлението на собствеността. Отделено е внимание на различните видове собственост - публична (дър-жавна и общинска) и частна. На основата на анализа на световния и българския опит в областта на управлението на собствеността, авторите са разработили основа на методика за управление на различни видове собственост, в която са поставени целите, оценката, критериите и мероприятията за ефективното й управление. Акцентирано е върху управлението на собствеността на конкретното предприятие, като са разгледани по-значимите му собствености, а именно - недвижима, нематериални активи, финансови инструменти, собственост в дъщерни предприятия. Направен е опит за обвързване на публичната собственост с възможностите на концесиите и пуб-лично-частните партньорства.
По този начин, чрез предлаганото учебно съдържание, процесът на обучение на студентите се приближава до потребностите на съвремения бизнес.

Учебникът „Управление на собствеността“ е предназначен за студентите от специалностите „Икономика на търговията“ и „Икономика на туризма“ към Стопанска академия „Д. А. Ценов“.

Като се има предвид съдържанието на учебника „Управление на собствеността“, от теоретичната и практическата насоченост, то той би бил полезен и на работещите в практиката.

Участието на авторите в написването на текста е както следва: доц. д-р Светослав Илийчовски - тема I; тема II; тема III; тема IV - т. 1, 2 и 3; тема V; тема VI - т. 3 и 4; тема VII - т. 3; тема VIII; тема IX; тема Х-т. 3;тема XI.

доц. д-р Теодора Филипова - тема VI - т. 1 и 2; тема VII - т. 1 и 2; тема X - т. 1 и 2.

ас. Пламен Кънев - тема IV - т. 4.

Авторите с благодарност ще приемат всички предложения за подобряване на учебника.

Категория:     Учебници за ВУЗ
Издателство:     СА "Д. А. Ценов"
Година:     2014
Cтраници:     315
Забележка:     Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Позахабени корици.
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     Свищов
Корици:     меки
ISBN:     9786199008652
Размери:      165/235/0 мм
Ключови думи:      книги за мениджмънт, управление, споделен опит
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.