Резомално-изоморфният принцип. Кубрат Томов

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  23-7-2016
  •  296

ПРОДАДЕНА

Автор:Кубрат Томов
Издателство:Аргес
Страници:245
Корици:Меки
Година:1991
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 210 Състояние: Добро
Книгата разглежда постиженията на съвременното естествознание и хумани-тарно знание от позициите на философския анализ и разкрива нови всеобщи характеристики на материята и духа. Те са евристични основи на нови научни открития и изобретения, на новата научна революция и на новата научна картина на света.

В гл. 1 се разглежда проблема за видовете Движения и се установява, че в основата на всички се намират колебателни (периодични) процеси — чрез тях се извършват процесите на самоорганизация в природата. В гл. 2 се разглеждат главните параметри на колебанията и се установява тяхната резонансност и екстремалност. Формулират се и основите на една нова интегративна наука за колебанията, резонансите и екстремалностите — резология. В гл. 3 се разглеждат аналогиите и се установява, че те и изоморфизмите изобщо са основната форма на самоорганизацията на всички обекти и процеси. Това е основа за още една интегративна наука — изологията. Ре-зомално-изоморфният принцип (РИП) обединява тези три главни извода. В последната част се разглежда научната картина на света през призмата на РИМ.

В книгата се разглеждат още ред основни понятия като холография, култура, идеал, взаимодействие, противоположности, октавно деление, биополето, вярата като психическо състояние, човекът и Вселената, космизацията, вакуума и субстанцията, предлага се обща теория на силите. С всичко това се извършва синтез на съвременното познание за човека и природата, изгражда се нова научна картина на света.

Книгата е интересна за всички, които се интересуват от съвременната научна и технологична революция, от науката на бъдещето, от човекознанието. Тя е интересна и за организаторите на науката и технологиите, за учени, изобретатели, хора на изкуството и други.

*От РЕЗОнанс и екстреМАЛНОСТ.

Категория:     Психология
Издателство:     Аргес
Година:     1991
Cтраници:     245
Забележка:     Здраво книжно тяло, без забележки в текста.
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     София
Корици:     меки
Размери:      145/210/0 мм
Ключови думи:      Кубрат Томов, резомално-изоморфният принцип, знание, психотроника
Категория › Психология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.