Преценка на аналитични методи и опитни резултати. К. Л. Дьорфел

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  25-3-2016
  •  305

ПРОДАДЕНА

Автор:К. Л. Дьорфел
Издателство:Наука и изкуство
Страници:142
Корици:Твърди
Година:1965
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 135 / 205 Състояние: Мн. добро
ПРЕДГОВОР
Методите на математичната статистика намират все по-широко приложение в химията и сродните на нея науки. За това свидетелствува огромният брой публикации по тези въпроси в периодичните издания, а така също и появата на редица монографии на чужди езици. Книгата на Кл. Дьорфел е една от тези монографии. Тя се отличава от останалите с яснотата на своето изложение и многобройните примери, които я правят достъпна и разбираема за всеки химик. За разлика от публикуваните досега книги на български език по ма-тематична статистика в книгата на Кл. Дьорфел се дават направо крайните изводи и след като се очертае физичният (за някои случаи математичният) смисъл на изпол-зуваните понятия, се показва как трябва да бъдат извършени конкретно изчисленията и обработката на опитните резултати с оглед да се получи интересуващата химика информация. В това отношение предлаганата книга е първа по рода си на български език.

При превода на книгата се срещнаха редица трудности, произтичащи главно от липсата на установена терминология на български език. Ето защо твърде вероятно е да са допуснати грешки в избора на подходящи термини. Там, където това е възможно, изборът на даден термин е аргументиран или са посочени и други термини, придобили гражданственост в български език.
По същество преводът е направен без изменения.

Книгата е предназначена за химици, работещи в заводски лаборатории и научноизследователски институти.

Април, 1965 г.

От преводача

Книгата в сбита форма разглежда някои основни методи в практиката на аналитичната химия. Разгледани са грешки при тегловен анализ, фотометрия,. изчисления на грешки при косвени измервания, Гаусово разпределение на случайни грешки, възпроиз-водимост на метода, възпроизводимост на отделни измервания и средни стойности. Разгледани са контролът и представянето на аналитичните резултати, регресионният и корелационният анализ и лр. Дават се основите на математическата статистика, прилагана към аналитичните обекти. В книгата са дадени много примери, които я правят ценно помагало за разрешаване на практически задачи.

Предназначена е главно за работещите в лабораториите на индустриалните предприятия, научните: работници в областта на химията и студентите.
BEURTEILUNG VON ANALY SENV ERFAHREN UND -Е RGEBNISSEN

Klaus Docrjfel Springererlag — Heidelberg 1 Berlin — 1962

Категория:     Химия
Преводач:     от немски Г. Николов
Издателство:     Наука и изкуство
Година:     1965
Cтраници:     142
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     София
Корици:     твърди
Размери:      135/205/0 мм
Ключови думи:      книги за химия, лабораторни тестове
Категория › Химия

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.