Разтвори. Димитър Трандафелов Стойчев, Сълза Константинова Петканова

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  25-3-2016
  •  378

ПРОДАДЕНА

Автор:Димитър Трандафелов Стойчев, Сълза Константинова Петканова
Издателство:Наука и изкуство
Страници:128
Корици:Меки
Година:1965
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 135 / 200 Състояние: Мн. добро
В книгата са изложени основните положения на теорията на разтворите от гледището на физикохимичния анализ. Проследено е историческото развитие на представата за разтвор и на идеята за съществуване на химични съединения с променлив състав. Молекулните разтвори са третирани като частен случай на дисперсни системи. Особено внимание е обърнато на водните разтвори на електролити. Разгледан е въпросът за съществуването на твърди разтвори и въпросът за взаимната разтворимост на течности.

Книгата е предназначена за ученици от последните класове на общообразователните училища, за студенти от първи курс на висшите учебни заведения и за самообразование.
РАЗТВОРИ
Димитрр Трандафелов Стойчев, Сълза Константинова Петканова
Редактор Костадинка Владева
Худ. на корицата Петър Петров Худ. редактор Мария Апостолова
Техн. редактор JJopem Дражева Коректор Кунка Тошкова
Дадена за набор на 19. I. 1965 г. Печатни коли 8 Тематичен № 549
Фоомат 59X84116 Тираж 3280
Подписана за печат 2 6 II. 1965 г.

Издателски коли 6,64 Издателски № 12 646|Ш4
ДПК „Димитър Благоев“, София, пор. № 1443

СЪДЪРЖАНИЕ

Разтворите и ние..................................................3

Стъклото — разтвор................................................5

Безбройно много киселини........................................7

Кристалохимията — една нова    наука....................10

Вещество без молекула................12

Съединения с променлив състав.........................17

Спор, продължил повече от столетие....................20

Дисперсни системи..................................................22

Развитие на представата за разтвор..................................25

Берцелиус и Гротус.......................................29

Менделеев........................................................32

Вант-Хоф............................35

Процесът на разтварянето............................................38

Химично равновесие................................................43

Преохладени системи...........................48

Равновесни криви.............................50

Топлина на разтварянето............................................53

Закони на Раул....................................................55

Криоскопия и ебулиоскопия..........................................59

Осмоза..........................................................61

Проблемата за електролитите......................................66

Електролитна дисоциация ............................................68

Механизъм на йонизацията........................................68

Степен на електролитната дисоциация ................................73

Дисоциационна константа..................75

Символът pH ....................................................79

Индикатори........................................................81

Видове химични реакции ............................................83

Йонни реакции......................................................85

Хидролиза. . ..........................89

Окислително-редукционни реакции....................................92

Галванични елементи ................................................96

Електроафинитетен ред..............................................98

Електродни потенциали......................100

Електролиза ...........................103

Хлоралкална електролиза ........... ......... 107

Електролитно получаване на метали ... ..............109

Взаимна разтворимост на течности............. 112

Твърди разтвори.........................116

Диаграми на стапяне.......................119

Колоидни разтвори ...............................123

Категория:     Химия
Издателство:     Наука и изкуство
Година:     1965
Cтраници:     128
Забележка:     Здраво книжно тяло. Без забележки в текста.
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     София
Корици:     меки
Размери:      135/200/0 мм
Ключови думи:      химически разтвори, електролити, течности
Категория › Химия

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.