Вредни вещества в промишлеността. Част 2. Неорганични и елементнорорганични съединения. Колектив

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  25-3-2016
  •  324

Автор:Колектив
Издателство:Техника
Страници:754
Корици:Твърди
Година:1971
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): 1124 Формат: 220 / 140 Състояние: Мн. добро
Справочникът се пуска в два тома.

Вторият том е посветен на неорганичните и елементорганичните съединения.

Справочникът е предназначен за широк кръг читатели, работещи в промишлеността — химици от всички специалности, инженери и техници от всички профили, отговорници по техниката на безопасността, санитарни и технически инспектори, лекари, обслужващи промишлените предприятия, фармацевти, сътрудници от научноизследователските и проектантските институти, разработващи нови технологични процеси, нуждаещи се от сведения върху отровните качества на използуваните или образуващите се при тях вещества и др.
В съставянето на първия том на справочника са взели участие: канд. на мед. науки Ж. И. Абрамова; А. Я. Б р о й т м а н; канд. мед. науки Е. Н. Б у р к а ц к а я; проф. И. Д. Г а д а с к и н а; канд. мед. науки A. А. Г о л у б е в; проф. С. Л. Д а н и ш е в с к и й; ст. науч. сътр. П. П. Д и-кун; канд. мед. науки Ю. Д. Зилбер; д-р мед. науки Ю. С. Каган; B. И. Качесова; д-р мед. науки Е. Н. Левин а; А. О. Лойт; канд. биол. науки Е. Т. Лихина; д-р биол. науки A. И. Люблина; В. Г. Овчаров; канд. мед науки Г. Б. П л и с; канд. мед науки И. В. С а-вицкий; доц. С. Г. Серебряная; канд. мед. науки Е. И. Спин; канд. биол. нзуки В. А. Ф и л о в.


** Вредни вещества в промишлеността. Част 2: Неорганични и елементоорганични съединения

Книгата представлява обширен и пълен, единствен в световната литература справочник върху вредните вещества, срещащи се в промишлеността и селското стопанство.

В настоящата втора част на справочника са описани физичните и химичните свойства, а също и отровните свойства на неорганичните и елементорганичните съединения. В него са изложени и методите за предпазгане организма на работещите ст вредното действие на тези съединения.

Справочникът е предназначен за широк кръг читатели, работещи в промишлеността—химици от всички специалности, инженери и техници от всички профили, отговорници по техника на безопасността, санитарни и технически инспектори, лекари, обслужващи промишлените предприятия, фармацевти, сътрудници от научноизследователските и проектантските институти, разработващи нови технологични процеси, нуждаещи се от сведения върху отровните свойства на използуваните или образуващите се при тях вещества, и др.

В съставянето на втората част на справочника са взели участие: канд. на мед. науки Ж. И. АВРАМОВА; проф. И. Д. ГАДАСКИНА; канд. на мед. науки А. А ГОЛУБЕ-ЕВ; проф. С. Л. ДАНИШЕВСКИЙ; канд. мед. науки Ю. Д. ЗИЛБЕР, канд. хим. науки Л. Н. ЛАЗАРЕВ. докт. мед. науки Е. Н. ЛЕВИНА, канд. биол. науки Е. Т. ЛИХЙ-НА, канд. мед. науки Н. А. МИНКИНА, канд. мед. науки В. Я. РУСИН, канд. мед. науки Л. С. САЛЯМОН, С. В. СПЕРАНСКИЙ, дои. И. М. ТРАХТЕНБЕРГ, канд. биол. науки В. А. ФИЛОВ, канд. мед. науки К. Г. ЦИРК, канд. мед. науки М. П. ЧЕКУНОВА.

Категория:     Химия
Издателство:     Техника
Година:     1971
Cтраници:     754
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     София
Корици:     твърди
Размери:      220/40/0 мм
Тегло:     1124 грама
Ключови думи:      химични елементи, химични съединения, справочник по химия
Категория › Химия

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.