Теоретична механика. Част 1: Статика. Аркадий Стоянов

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  20-3-2016
  •  156

ПРОДАДЕНА

Автор:Аркадий Стоянов
Издателство:Техника
Страници:173
Корици:Твърди
Година:1964
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 175 / 245 Състояние: Мн. добро
СЪДЪРЖАНИЕ
Увод

§ 1.    Скаларни и векторни величини ................... 11

§ 2.    Проекции на вектор върху равнина и върху ос .............. 14

§ 3. Събиране и изваждане на вектори................ ...    16

§ 4.    Разлагане на вектори........................... 18

§ 5.    Умножение и деление на вектори..................... 20

§ 6.    Що е механика............................. 23

§ 7.    Скорост и ускорение......................... 25

§ 8.    Нютонови аксиоми............................ 27

Глава I

Равновесие на материална точка

§ 9.    Условия за равновесие.......................... 29

§ 10.    Задачи................................. 32

Глава II

Равновесие на идеално твърдо тяло

§ 11.    Момент на сила спрямо точка.....................35

§ 12.    Момент на сила спрямо ос.......... 38

§13. Необходими и достатъчни условия за равновесие на идеално твърдо тяло ...    39

§ 14. Аналитични условия за равновесие на тяло................ 46

§ 15.    Опори и опорни реакции......................... 51

§ 16.    Задачи.................................. 55

Глава III Редукция на система сили

§ 17.    Редукция на произволна система сили на динама............. 60

§ 18.    Някои свойства на еквивалентни системи сили............... 61

§ 19.    Двоица сили............................. 62

§ 20.    Аналитична редукция на произволна система сили на динама........ 65

§ 21.    Необходими и достатъчни условия за еквивалентност на две системи сили ...    67

§ 22.    Допълнение към опори и опорни реакции (§15)....... 69

Глава IV Център на тежест

§ 23.    Дефиниции................................ 73

§ 24.    Някои теореми за центъра на тежестта................... 79

Глава V

Кратки познания по графична статика

§ 25. Графично определяне на равнодействуващата на система равнинни сили. . . .89

§ 26. Графостатични условия за равновесие....................96

§ 27. Графично определяне на главния момент на система сили...........100
§ 28. Разпределителни товари.......................105    
            Глава VI
        Приложение на статиката    към някои по-сложни конструкции
§29. Герберови греди............111
        
§30. Триставна дъга..................115
    
§31. Прътови конструкции........................122        
            Глава VII
            Триене
§32.Триене в покой..........143
    
§33.Триене при движение.......154        

§34.Разни приложения на триенето... 164


Тази книга се издава посмъртно като единен учебник по Статика за всички висши технически учебни заведения.

Категория:     Учебници за ВУЗ
Издателство:     Техника
Година:     1964
Cтраници:     173
Забележка:     Здраво книжно тяло, без забележки в текста.
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     София
Корици:     твърди
Размери:      175/245/0 мм
Ключови думи:      материална точка, център на тежест, графична статика, триене, стоянов
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.